El més llegit de 2019 al blog de publicacions de la Generalitat LLIBRESGENCAT

blogc

L’any 2019 vàrem publicar 45 apunts a LLIBRESGENCAT. Els 10 més llegits al 2019 van ser:

Construint el territori. Arquitectura tradicional i construcció del paisatge a Catalunya │ Apunt de Fabien Van Geert i Ferran Estrada

Torneu-nos el paradís. Poesia catalana de guerra (1936-1939) │ Apunt de Maria Campillo

Diari (Balaguer, juliol 1936-març 1939) de Camilo Cava Balcells │ Apunt d’Elsa Ibar

Sufragisme i sufragistes: reivindicant la ciutadania política de les dones │ Apunt de Susanna Tavera

Diccionari de les Religions per a noies i nois de 10 a 14 anys ǀ Apunt de la Direcció General d’Afers Religiosos

Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del còmic│Apunt de David Fernández de Arriba

Halar, cuina gitana a Catalunya │ Apunt del Pla Integral del Poble Gitano

Polítiques de suport a les famílies │ Apunt de Xavier Riudor

Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya │Apunt del Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya

Agraïm els autors i col·laboradors les seves aportacions.

Deixa un comentari