Densidad institucional y sus efectos en el desarrollo urbano: un análisis para diez barrios de Barcelona | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapcL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 24 de la col·lecció “Obres Digitals”, Densidad institucional y sus efectos en el desarrollo urbano: un análisis para diez barrios de Barcelona, de la graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració, Victoria Sampedro Sola. Es tracta d’un treball final del màster en Gestió Pública que promou la UAB, la UB i la UPF en col·laboració amb l’EAPC.

Sampedro estudia la relació entre vulnerabilitat social i els nivells de densitat institucional a Barcelona a partir de l’anàlisi de 10 barris amb realitats socials diverses. La metodologia ha inclòs la generació d’un model exportable a altres realitats que quantifica i valora la presència d’organismes i equipaments públics en entorns urbans a través de variables i indicadors. L’autora es pregunta fins a quin punt la presència o absència d’institucions genera una vulnerabilitat més o menys important.

La densitat institucional resulta clau en el disseny de qualsevol política pública adreçada a reduir les desigualtats entre territoris. En les conclusions del treball, Sampedro constata  −a diferència del que podria semblar− com una densitat institucional més baixa no implica un grau de vulnerabilitat més alt, ja que els barris més benestants i de vocació residencial es caracteritzen per una presència escassa d’institucions o organismes públics.

L’autora també confirma com a més gran risc d’exclusió social més presència relativa d’institucions públiques, per contrarestar les dinàmiques de vulnerabilitat urbana que pateixen els barris més desafavorits. És una tònica que els poders públics han aplicat i apliquen des de fa anys amb resultats parcials: “ha existido un desarrollo pero las desigualdades no se han reducido sinó que han llegado incluso a aumentar”.

Finalment, Sampedro considera que “cualquier política pública dirigida a la mejora de las condiciones de las áreas urbanas más vulnerables ha de ser capaz de integrarse en la densidad institucional del barrio”. Segons ella, la institució ha d’“interactuar con el resto de ellas, formar parte de la cultura de representación del barrio e identificarse con un objetivo, unas normas y unos valores compartidos que definen la atmósfera social del barrio”.

El màster en Gestió Pública, oficial i interuniversitari, proporciona instruments teòrics i metodològics per generar coneixement analític sobre la gestió pública mitjançant una activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en aquest àmbit sectorial. S’ofereixen dues orientacions: recerca i professionalització. Des d’un enfocament multidisciplinari, el màster preveu els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar les tasques pròpies d’analistes, consultors, assessors polítics o directius públics que es troben tant en l’àmbit públic, com parapúblic o privat.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

 

Deixa un comentari