El Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat │ Apunt del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

prioratEl Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, situat a l’antic complex industrial de la Mina Eugènia, és un centre d’interpretació de la mineria del plom a la comarca del Priorat. Aquesta mina va ser la mina de plom més important de Catalunya, tant per la seva rendibilitat com per la qualitat del mineral extret, la galena, que es processava per obtenir-ne el plom i exportar-lo en lingots. La mina va estar en funcionament pràcticament sense interrupcions fins al 1972.

El municipi de Bellmunt del Priorat compta amb una tradició minera que es remunta a la prehistòria i que ha conegut diferents períodes d’activitat al llarg del temps. Però el període de més esplendor correspon al del mineral industrial i es produeix entre les dècades de 1920 i de 1960. La colònia minera es crea cap al 1920, quan l’empresa concessionària Minas del Priorato, SA va construir un conjunt d’habitatges com a prolongació del poble per donar cabuda a la nombrosa mà d’obra que arribava d’altres zones mineres. La colònia disposava de serveis com eren l’economat, l’escola, el consultori mèdic i l’Euterpe que era el centre social d’oci (ball, cinema, espectacles i teatre).

El museu neix el 2002, com a culminació d’un llarg procés de recuperació i reconeixement del patrimoni miner del municipi. La visita al museu permet conèixer el procés miner d’extracció del mineral i també el procés metal·lúrgic de l’obtenció del plom a través dels elements arquitectònics que es conserven de la infraestructura externa. La visita a la mina permet endinsar-nos fins a 35 metres de profunditat i recórrer uns 700 metres de galeries, a través de les quals s’observen les característiques geomorfològiques del jaciment i el mètode de recerca i d’extracció del mineral, gràcies a una sèrie d’escenografies que representen les diferents tasques que els miners duien a terme.

Les guies dels museus del mNACTEC donen a conèixer el procés d’industrialització a Catalunya a través dels diferents museus situats en diversos indrets de la geografia catalana i que constitueixen el nostre patrimoni industrial.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres publicacions de la col·lecció Les Guies dels museus del mNACTEC

Leave a Reply