Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapcL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques, número 11 de la col·lecció Eines per als Recursos Humans. Es tracta d’un manual pràctic que identifica i descriu vuit capacitats bàsiques necessàries per afrontar la innovació en el sector públic: autoorganització, aprenentatge autònom, creativitat, comunicació, treball en equip, fer xarxa, captar tendències i gestionar riscos. L’han elaborat conjuntament l’EAPC i la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, a través d’Innogent, amb la col·laboració de Tecnocampus. El treball s’ha basat en la recerca comparada amb experiències internacionals i en les aportacions d’una àmplia mostra de professionals de les administracions públiques, acadèmics i altres agents socials.

Quina és la millor manera d’aplicar i difondre les actituds i capacitats amb un enfocament trencador i una cultura que augmentin la capacitat dels governs per innovar? Què reforçarà la capacitat d’innovació dels governs i permetrà un millor ús dels recursos per afrontar amb més eficàcia els reptes socials actuals i futurs?

Per respondre aquestes preguntes, el projecte s’ha proposat identificar i conèixer quins trets manifesten les persones que destaquen com a innovadores en les administracions públiques i com es comporten; traçar estratègies que en un futur permetin desenvolupar eines i suports formatius i d’acompanyament per desenvolupar aquestes competències; i disposar d’unes bases sòlides del perfil competencial de les persones innovadores que, amb el corresponent desenvolupament, permetin incorporar la seva valoració a efectes de reconeixement professional.

La publicació reflecteix tres vectors clau que combinen les capacitats bàsiques amb les actituds que les mantenen actives i que donen pas a nous comportaments en la millora contínua. Aquests vectors són la persona, l’equip i, com a última finalitat, l’organització. Per aconseguir la innovació la persona ha d’estar orientada a l’acció, l’equip ha de ser cooperatiu i l’organització ha de ser sostenible. A més, el treball remarca que el context actua com a potenciador de la definició i el desenvolupament de les capacitats, i que és fonamental identificar-lo per determinar el punt de partida en cada cas concret i traçar un currículum de desenvolupament cap a un perfil innovador.

A partir d’aquesta eina, l’EAPC elaborarà uns itineraris de formació i aprenentatge, amb diferents formats, per desenvolupar aquestes capacitats entre els treballadors, comandaments i directius públics i contribuir a crear una cultura emprenedora i innovadora dins les administracions.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Eines per als Recursos Humans

Deixa un comentari