Diccionari de competències dels càrrecs de comandaments i llocs singulars de la Generalitat de Catalunya | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

diccionari eapc

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el Diccionari de competències dels càrrecs de comandaments i llocs singulars de la Generalitat de Catalunya, que és la segona edició, revisada i ampliada, del primer volum de la col·lecció Eines per als Recursos Humans, publicat el 2009 amb el títol Diccionari de competències dels càrrecs de comandament de la Generalitat de Catalunya. La reedició d’aquesta obra ha estat impulsada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat.

Amb la publicació de la primera edició, l’Administració de la Generalitat va iniciar el camí cap a una política de selecció dels càrrecs de comandament –cap de secció, cap de servei i subdirector o subdirectora– basada en les competències professionals, d’acord amb un model que permet establir predictors del comportament de la persona dins de l’organització i facilitar-ne el desenvolupament professional. Aquesta nova edició del Diccionari s’amplia als responsables d’unitats i àrees amb un nivell de qualificació equivalent i incorpora noves competències i comportaments associats, adaptats als canvis socials i tecnològics que vivim.

La transformació digital de l’Administració implica el redisseny dels serveis i processos administratius per obtenir la màxima eficiència i eficàcia en la prestació dels serveis públics; una cultura d’exploració, innovació i actualització constant, proactiva i centrada en la ciutadania, i la presa de decisions basada en dades i en l’aprofitament de les noves tecnologies per maximitzar el valor aportat a la ciutadania. Cal generar un canvi cultural que requereix la implicació de les persones que formen part de l’organització, i les que ocupen les línies de comandament i de responsabilitat en són el motor, des d’una visió transformadora, de fort lideratge i d’alineament estratègic amb el canvi. El nou Diccionari de competències és l’eina de referència per descriure aquests llocs de treball, per seleccionar les persones que els ocupen, per detectar necessitats d’aprenentatge i dissenyar itineraris formatius, i per avaluar l’acompliment d’acord amb les noves maneres de fer i de treballar de l’era digital.

El Diccionari recull tretze competències que estan estretament lligades amb l’estructura, l’estratègia i els valors de l’Administració de la Generalitat. Per cada competència s’estableixen tres nivells (normal, alt i molt alt) i es descriuen els comportaments associats a cada nivell. Els nivells estan relacionats amb les funcions del lloc, el nombre de persones que en depenen, el nivell de responsabilitat, l’enquadrament en l’organització i l’àrea d’influència del lloc.

En aquesta revisió s’han identificat nous comportaments associats a les competències ja descrites en la primera edició, com els relacionats amb l’orientació a la dada en l’anàlisi i la presa de decisions, la incorporació de la visió de l’usuari en la definició i avaluació dels serveis, o els referents a l’ètica en el compromís amb el servei públic. A més a més, s’han identificat i descrit dues noves competències: la visió digital del servei públic i l’orientació a la innovació.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ofereix recursos d’aprenentatge per desenvolupar aquestes competències i contribuir a incidir en la cultura de l’organització.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Eines per als Recursos Humans

Deixa un comentari