El Priorat, cançons i tonades de la tradició oral │Apunt de Ramon Vilar

La Fonoteca de Música Tradicional Catalana (FMTC), un programa que es du a terme des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, ha publicat un nou volum de la seva col·lecció discogràfica. El seu títol és: El Priorat, cançons i tonades de la tradició oral, i és el volum 6 de la sèrie 1 d’aquesta col·lecció discogràfica dedicada a “Documents testimonials / Recerca directa”. Consta de 3 CD d’àudio i un llibre.

L’origen dels documents sonors cal buscar-lo en un treball de camp sistemàtic que es va fer per part de la FMTC des de 1985 fins a 1992 a un nombre important de poblacions del Priorat. L’equip de treball va estar format bàsicament per Josep Crivillé i Ramon Vilar (responsables de la FMTC), però també col·laboraren en algunes sessions d’enregistrament Glòria Ballús, M. Antònia Juan, i el tècnic de so Josep M. Adell. Aquest és qui ha confeccionat el “màster” de la present edició. La selecció dels fonogrames no ha estat fàcil. Hem passat d’uns 3.000 documents sonors a 263, que són els que finalment hem editat.

Els fonogrames els presentem aquí a partir de la classificació sistemàtica de tots els materials sonors de tradició oral que arriben a la FMTC. El fil conductor d’aquesta classificació passa pels següents capítols: Comunicació, Treball, Rituals de la vida i del curs de l’any, Institucions i Lleure. Val a dir que moment en què es va fer aquesta recol·lecció al Priorat, encara es pogueren aplegar documents d’un gran interès etnomusical.

D’altra banda, aquesta documentació testimonial de recerca directa ve acompanyada d’un llibre on, a part d’oferir i contextualitzar un per un cada fonograma, també s’ofereix un grup d’articles amb la intenció d’ajudar a la major comprensió d’aquest territori i de la seva música. Així, doncs, en Salvador Palomar–del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria “Carrutxa” de Reus- presenta l’article “Les recerques de cançoner al Priorat”. A continuació, Ramon Vilar escriu ”Evocació d’uns treballs de camp al Priorat” relacionat amb les memòries de recerca. I tot seguit: “De boca a orella”, on hi ha la relació de les persones que amb les seves informacions ens han apropat al coneixement d’aquest patrimoni oral del Priorat.

Un altre apartat d’aquest llibre és el dedicat al comentaris especialitzats. Un, porta per títol “Comentari lingüístic del repertori prioratí” fet pels lingüistes Montserrat i Josep Moran, i l’altre és el que porta per títol: “Comentari etnomusicològic als materials d’aquesta edició” fet per Ramon Vilar. No hi manquen les seves referències documentals: bibliografia, hemeroteca, discografia i videografia, com tampoc un reportatge fotogràfic que es distribueix al llarg de la publicació.

Amb aquest volum –i ja en són 17 en el conjunt de la col·lecció–, la Fonoteca de Música Tradicional Catalana ens ofereix un capítol més del ric patrimoni etnomusical de Catalunya.

Ramon Vilar i Herms
Fonoteca de Música Tradicional Catalana

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de la col·lecció Fonoteca. Sèrie 1: Documents testimonials-recerca

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari