Integració de serveis ocupacionals i socials davant el mercat de treball del futur a Catalunya: propostes de full de ruta | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 25 de la col·lecció Obres Digitals, Integració de serveis ocupacionals i socials davant el mercat de treball del futur a Catalunya: propostes de full de ruta, un estudi del responsable de suport tècnic a les Polítiques Actives d’Ocupació del SOC Miquel Carrión Molina. Es tracta d’un treball final del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’Escola.

L’objectiu de la publicació és definir un full de ruta per avançar en la coordinació de serveis ocupacionals i serveis socials en el marc d’un model que garanteixi uns ingressos mínims, de manera que es doni una resposta integral a les persones davant el futur del mercat laboral. En paraules de l’autor, “es tracta d’avançar cap a un model ja consolidat en altres països, com Dinamarca, i que en l’argot de l’ocupació s’ha arribat a anomenar el triangle d’or: una gran flexibilitat laboral que es compensa amb un sistema de protecció social potent i amb polítiques actives de mercat de treball de qualitat i eficaces”.

Carrión recorda les línies estratègiques que recull l’actual Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit social i ocupacional: personalitzar i individualitzar l’atenció a les persones; avançar en la concertació territorial de les polítiques actives; universalitzar els serveis socials; coordinar serveis socials i d’ocupació; i apoderar i coresponsabilitzar la ciutadania.

Després d’una anàlisi teòrica i descriptiva, l’autor desenvolupa dues propostes centrals per donar resposta als objectius plantejats: 1) concertar territorialment una part dels serveis d’orientació professional del SOC a través de la cooperació amb els ens locals, responsables de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials; i 2) desenvolupar l’àmbit de les TIC −conjuntament entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el SOC i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)− per unificar els sistemes d’informació ocupacional i social generant un expedient personal compartit.

Aquest expedient unificaria dades personals, valoracions i informes emesos, així com el conjunt d’actuacions socials, formatives i ocupacionals en què la persona hagi participat. L’avenç repercutiria també en una millora de la gestió de la renda garantida de ciutadania, amb un enfocament de simplificació i interoperabilitat que reduiria càrregues administratives i agilitzaria tots els processos.

Entre d’altres recomanacions, Carrión aposta per una major coordinació entre serveis ocupacionals i serveis socials; per utilitzar determinats sistemes d’informació comuns; per compartir eines i metodologies per a la diagnosi, la segmentació i l’orientació; i per ubicar els serveis d’orientació en els espais dels serveis locals d’ocupació, evitant que s’acabin integrant en dispositius estrictament socials.

L’autor assenyala com “la integració de serveis ocupacionals i serveis socials és una necessitat. Aquesta integració ja està consolidada als països europeus més evolucionats en matèria social, i en molts d’altres, es troba en procés d’implementació; en la majoria de casos, acompanyada d’un model de garantia d’ingressos”.

El Potsgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’EAPC aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics. Compta amb un claustre del món acadèmic universitari combinat amb reconeguts professionals del sector públic, es basa en una formació eminentment pràctica, en l’aprenentatge experiencial i entre iguals. Actualment està obert el període d’inscripció d’una segona edició a Barcelona.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari