Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius │ Apunt de Jordi Pacheco

Millorar la democràcia requereix escoltar la ciutadania i ser sensibles a la seva opinió abans de decidir. Es tracta que els càrrecs electes i el Govern siguin veritablement representatius del demos, però la ciutadania no és homogènia ja que cada persona és un món de circumstàncies personals, socials i culturals.

Ens costa incorporar aquesta diversitat en les polítiques públiques perquè hi projectem el nostre estil de vida, com si fos el de tota la població. La conseqüència són serveis i prestacions esbiaixats, que perpetuen les desigualtats i les discriminacions. Una forma de gestionar aquesta diversitat és preguntar a la ciutadania quines expectatives tenen i integrar els diferents estils de vida, visions del bé comú i interessos a través del diàleg. Ajuntar persones que pensen diferent per posar-les d’acord o, almenys, ser conscients de les seves necessitats i inquietuds a l’hora de decidir, permet polítiques equilibrades, que millorin el benestar de tothom, sense excepcions.

Però les desigualtats socials estructurals també travessen la participació. Ni tothom ve a les sessions, ni s’hi troben igual de còmodes, el que contradiu el mandat de situar totes les veus en igualtat. Entres les desigualtats, destaquen les derivades del gènere i, si no les corregim, fan que els processos deliberatius influeixin en les polítiques i serveis públics de tal forma que incentiven continuar amb els paràmetres del patriarcat.

Aquestes dificultats són difícils d’eradicar, fins i tot si en som conscients: tenim plenament incorporats els estereotips, els hàbits, la inèrcia… Per abordar-ho, la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals va iniciar un projecte de transversalitat de gènere amb la col·laboració de la Fundació Surt, que ha merescut una menció de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa. Fruit del projecte és la Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius, amb 53 propostes pràctiques per incorporar les visions i necessitats específiques de les dones i impulsar la transformació social gràcies al seu apoderament en la formulació i avaluació de les polítiques.

Es tracta que la visió de les dones, en tota la seva diversitat, influeixi en les decisions per tal de revertir les relacions de poder presents a la societat gràcies a les polítiques adequades. La Guia especifica quins factors perjudiquen les dones en la participació, quan i per què sorgeixen i quines tècniques es poden aplicar per contrarestar-les. I ho fa a partir del coneixement acumulat, tant a Catalunya, amb més d’una dècada de pràctiques participatives des de la perspectiva de gènere, com a nivell acadèmic internacional.

Jordi Pacheco i Canals
Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals

Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius (pdf)

Deixa un comentari