Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials │ Apunt de la Direcció General d’Afers Religiosos

Aquesta publicació facilita als cossos policials el coneixement de les diferents tradicions religioses, amb l’objectiu que els ajudi a fer un tractament òptim de la diversitat religiosa des de l’àmbit policial.

La Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials és el sisè volum de la col·lecció “Guies sobre la Diversitat Religiosa”. Aquesta col·lecció, impulsada per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia, està adreçada als professionals de diversos sectors i, fins ara, s’havien editat les dels àmbits educatiu, sanitari, penitenciari, dels cementiris i de la via pública.

La Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials és el fruit de la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos i el cos de Mossos d’Esquadra i té com a objectiu reunir tota la normativa, els principis d’actuació i les recomanacions en relació amb l’exercici de la llibertat religiosa, que cal respectar en el marc dels drets fonamentals i del conjunt de la normativa vigent.

La publicació respon a la necessitat d’oferir criteris i pautes d’actuació als membres dels cossos policials perquè puguin dur a terme un servei públic de qualitat, respectuós amb les llibertats ciutadanes i adaptat a una societat canviant des del punt de vista religiós.

La Guia té un caràcter eminentment pràctic i s’estructura en sis apartats: una presentació que emmarca el context actual de la diversitat religiosa a casa nostra i els reptes que tenim davant de la gestió d’aquesta riquesa; un repàs a la normativa existent sobre aquest àmbit; uns principis generals d’actuació; diverses recomanacions específiques sobre com actuar davant de determinades situacions, i alguns exemples de bones pràctiques que s’han fet arreu amb l’objectiu de dur a terme un millor tractament de la diversitat religiosa des de l’àmbit policial.

Finalment, es completa amb uns annexos que recullen les referències legals, informació sobre les confessions religioses establertes a Catalunya i altres recursos per contextualitzar i aprofundir sobre la llibertat de consciència i la diversitat religiosa.

Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit dels serveis policials (pdf)

Altres publicacions de la col·lecció Guies sobre la Diversitat Religiosa

Deixa un comentari