Trenta-cinc anys de restauració monumental. L’obra del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (1980-2015) │ Apunt de la Direcció General de Patrimoni Cultural

L’any 1980 la Generalitat de Catalunya crea el Servei del Patrimoni Arquitectònic (SPA) després d’un parèntesi de 40 anys sense instruments de govern nacional en matèria de protecció i restauració monumental.

Hereu d’aquesta tradició i adscrit des d’aleshores a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, el nou Servei de Patrimoni Arquitectònic fou dotat de contingut el 1981 en recuperar-se la competència en patrimoni. La seva activitat ha estat des de llavors ininterrompuda, sempre amb la voluntat de combinar rigor, servei a la societat i amb un eix essencial dedicat a la restauració.

La recuperació institucional va portar a la represa de les restauracions endegades de Sta. Maria de Vilabertran, St. Cugat del Vallès, St. Pere de Rodes, Santes Creus o Vallbona de les Monges i les esglésies de St. Pere de Terrassa, tots elles recollides en la present obra. El llibre a més d’aquestes actuacions, incorpora una àmplia selecció de les més importants obres empreses de bell nou arreu del país, en el període comprès de la creació del Servei de Patrimoni Arquitectònic fins el 2015. S’hi compten edificis de molt diversa índole civil o religiosa entre època romana i el s. XX, de l’àgora d’Empúries a les cooperatives noucentistes, per citar només els tipus monumentals extrems.

El recull desgrana en ressenyes detallades les intervencions en 75 monuments, en més d’un cas inèdites o molt desconegudes. D’ells s’explica la història i característiques, així com els criteris i recursos de la restauració que presenten una manifesta evolució, encara que sempre guiats pels principis de contemporaneïtat en l’aportació arquitectònica, pluridisciplinarietat, rigor històric i respecte arqueològic. Les restauracions s’han efectuat directament o en col·laboració amb d’altres organismes, projectades pel propi personal tècnic o per altres professionals sota la direcció del Servei de Patrimoni Arquitectònic.

La publicació dona a conèixer a un públic ampli —tant especialitzat com simplement interessat en el patrimoni i la història—, els grans treballs que des del Departament de Cultura s’han efectuat en més de tres dècades i que constitueixen la més extensa i intensa aportació cultural feta al camp de la restauració arquitectònica a Catalunya durant aquest període.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari