Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut de la població jove davant la COVID-19 │ Apunt de l’Observatori Català de la Joventut

L’Observatori Català de la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut-Direcció General de Joventut, ha publicat l’informe Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut de la població jove davant la COVID-19, que analitza l’afectació de la pandèmia sobre la vida de les persones joves en els àmbits socioeconòmic i de salut a partir de l’explotació estadística de l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 (2020) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Entre les conclusions de l’estudi destaca el fet que les persones joves que ja eren vulnerables dins el col·lectiu, amb les mesures associades per combatre la pandèmia de la COVID-19 han patit una major afectació i s’ha eixamplat la distància amb la resta del jovent. En concret, les dades revelen que el 68% del grup que abans de la pandèmia ja tenia dificultats econòmiques, ara afirma que la situació econòmica de la seva llar ha empitjorat. Aquest percentatge es redueix al 39% en el cas de les persones que vivien amb menys dificultats abans de la pandèmia.

Els problemes econòmics, segons l’informe, tenen implicacions directes en la salut física i mental del col·lectiu jove, que ha viscut el confinament amb més angoixa, incertesa i dificultats en general i, alhora, és el que menys capaç es veia d’afrontar-lo satisfactòriament.

L’informe es va presentar el mes de març de 2021 en el debat en línia “Joves, estigma i desigualtats en temps de pandèmia” amb la intervenció de la coordinadora de l’informe, Mireia Bolíbar, de la Universitat de Barcelona. En el mateix acte es va presentar la guia Experiències de joventut activa en temps de confinament, elaborada per Carolina Astudillo del Col·lectiu I+, que recull iniciatives protagonitzades per joves durant la primavera del 2020.

Autoria: Eva Padrosa, Mireia Bolíbar i Mireia Julià

Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut de la població jove davant la COVID-19 (pdf)

Altres publicacions de la col·lecció Anàlisis

Podeu consultar el vídeo del debat “Joves, estigma i desigualtats en temps de pandèmia” a:

Deixa un comentari