Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 19 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals amb el títol Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial. Es tracta d’una recerca dirigida pel catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo Martínez, que ha treballat amb un equip format per Rhita Bousta, Ramon Galindo Caldes i Clara I. Velasco Rico, i ha comptat amb la col·laboració de Mario Alguacil Sanz, Laia Casanellas Rufas, Sandra González Aguilera i M. Ascensión Moro Cordero. És fruit de la convocatòria 2018 de subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’EAPC.

És possible aconseguir una Administració amb una gestió pública eficaç i eficient? La resposta la trobem en aquesta guia que explica com fer-ho factible gràcies a la personalització, adaptació i anticipació dels serveis públics a les necessitats de la ciutadania.

Els processos de personalització dels serveis públics mitjançant l’ús de les dades massives i la intel·ligència artificial tenen un impacte positiu en la legitimitat de les administracions públiques i contribueixen a la millora de la confiança i l’afecció de la ciutadania cap a les administracions. Segons els autors, la personalització dels serveis públics consisteix a adaptar-los a les necessitats específiques de cada persona i va més enllà, de manera que pot arribar a anticipar-se en forma de prestació proactiva, perseguint avançar la prestació dels serveis a la sol·licitud que puguin fer les persones interessades.

La publicació destaca el fet que, en l’actualitat, la personalització i la prestació proactiva de serveis es troben esteses en el sector privat, però que, segons dades de la Comissió Europea, únicament el 9% dels serveis públics es presten proactivament. Per això aquesta recerca parteix de l’evidència que en els últims anys s’ha anat constatant l’allunyament en la manera com les empreses i les administracions públiques presten els seus serveis i es relacionen amb els seus usuaris i, en particular, en com unes i altres utilitzen les dades que genera la seva activitat prestacional.

La personalització de serveis públics implica dissenyar formes de prestació dels serveis que posin la ciutadania al centre del sistema (enfocament citizen-centric). I això té una vinculació amb la tecnologia, en el sentit que la tecnologia pot ajudar a crear millors serveis a través de l’Administració digital i tot el ventall de funcions i prestacions que se’n deriven. Així doncs, la personalització de serveis està estretament lligada al desenvolupament de l’Administració digital. Per tant, l’Administració pública ha de conèixer l’impacte de la personalització dels serveis públics en la tecnologia a la seva disposició i, si s’escau, valorar la cooperació interadministrativa per dotar-se de la tecnologia necessària per personalitzar els serveis.

Pel que fa al marc legal en què s’empara la personalització dels serveis públics, els autors posen sobre la taula l’aprovació de codis ètics i de conducta o la creació de comitès ètics com a instruments d’utilitat per donar resposta a les limitacions de l’actual legislació. I consideren que la personalització del servei s’ha de fonamentar en una base jurídica suficient quan suposi el tractament de dades personals, sobretot en matèria de drets de protecció de dades.

En definitiva, l’objectiu és que les administracions públiques caminin cap a un model de governança intel·ligent, amb nous canals de relació amb la ciutadania basats en un ús intensiu de les dades i la informació.

L’EAPC preveu fer una presentació d’aquesta obra, acompanyada d’un debat, durant la segona quinzena de setembre d’aquest any.

Text complet: versió pdf / versió epub

Altres títols de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals

Una resposta a “Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

Deixa un comentari