Repensar la masculinitat per transformar la societat. Revista IDEES │ Apunt del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis

Després de segles de lluita, de les successives onades que arrenquen des de final del XIX, i del canvi cultural que s’ha anat produint en els últims anys, el moviment feminista ha aconseguit que les seves reivindicacions s’ubiquin en el centre del debat social i polític de les democràcies liberals. L’anàlisi crítica del patriarcat i la incorporació de la perspectiva de gènere als diferents camps de les ciències socials, han establert les bases teòriques per analitzar les desigualtats estructurals entre els homes i les dones i definir i desenvolupar les eines polítiques per revertir-les. Malgrat els enormes reptes, les discriminacions existents i les múltiples formes en què persisteix la desigualtat, el programa polític, social, econòmic o cultural dels feminismes se situa avui al capdavant de les lluites democràtiques i les seves propostes formen part de l’agenda pública. Uns avenços i una força que s’han focalitzat en la situació de subalternitat de les dones però que aspira a transformar de soca-rel les nostres societats. Els canvis que proposen els feminismes, com a projectes profundament transformadors però, no només interpel·len i afecten les dones, sinó que es dirigeixen al conjunt de la societat i, per tant, també als homes.

En els últims anys, i a mesura que ha anat avançant l’hegemonia del moviment feminista, s’ha fet cada vegada més evident la importància d’una pregunta: quin és el lloc i el paper que els homes tenen en aquesta lluita que ve a canviar-ho tot? Són els homes subjectes passius i aliats merament col·laterals de les lluites feministes o són també actors imprescindibles dels canvis estructurals que l’agenda feminista proposa?

Aquesta qüestió, una de les preguntes del nostre temps, alguns l’estan responent en clau reaccionària. A mesura que s’han anat conquerint de manera creixent espais a la societat per part de les dones, han proliferat a la vegada, discursos neomasclistes que evidencien un malestar masculí present en alguns segments socials. Un malestar, que prové d’aquells homes que viuen amb dificultats els canvis proposats pels feminismes, o bé, estan desubicats en els seus rols i les seves relacions, o no estan disposats a renunciar a certes posicions de privilegi i domini. A ells es dirigeixen els projectes reaccionaris i d’extrema dreta que fan de la salvaguarda de la masculinitat tradicional un dels seus eixos discursius.

Repensar la masculinitat per transformar la societat. Revista IDEES

Altres números de la Revista IDEES

Deixa un comentari