Àfrica, epicentre d’una realitat canviant. Revista IDEES │ Apunt del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis

“Àfrica, epicentre d’una realitat canviant” és el títol del nou monogràfic de la revista IDEES, la publicació que edita el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. El dossier, coordinat per Oscar Mateos i Idayat Hassan, reflexiona sobre els reptes presents i futurs del continent africà a través de diverses veus expertes, tant catalanes com internacionals. Els articles inclosos al monogràfic analitzen les realitats africanes des del punt de vista de la salut democràtica del continent, l’escenari geopolític i la integració regional, els conflicte si reptes de seguretat, la recuperació post pandèmia, les tecnologies emergents, l’urbanisme, la transició ecològica o la cultura africana.

El continent africà es troba en el bell mig de transformacions múltiples. El context global de crisis solapades (democràtica, social i ecològica) ha adoptat l’Àfrica com un dels seus escenaris principals de tots aquests canvis, amb accents i característiques diferenciades. De la mateixa manera, molts dels grans impactes enregistrats en l’escena global, com per exemple, l’alteració en la correlació de forces a nivell internacional, i que ha situat al continent asiàtic i a la Xina en el centre de la geopolítica mundial, no poden explicar-se sense el paper cabdal que hi ha jugat la regió africana. Diríem, doncs, que l’Àfrica avui acull una reciprocitat de dinàmiques: per una banda, és una de les principals arenes mundials en la que té lloc la intensa competició multipolar pel poder geopolític i geoeconòmic, i per altra banda, és una caixa de ressonància, amb tonalitats pròpies, de les crisis que enfrontem el conjunt de societats a nivell global. Aquesta doble dinàmica dificulta continuar considerant el continent com un espai perifèric de les relacions internacionals, una visió que ha impregnat de manera recurrent les interpretacions i discursos sobre l’Àfrica. Igualment, estem obligats a entendre i a reflexionar sobre el paper del continent africà en l’escenari global post-pandèmic, fugint dels clixés i narratives que simplifiquen una història que, a totes llums, és cabdal per entendre el conjunt de la modernitat i de la globalització.

Àfrica, epicentre d’una realitat canviant. Revista IDEES

Altres números de la Revista IDEES

Deixa un comentari