Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran │ Apunt de Laura Puigbert

El “catàleg de paisatge” és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Es concep com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial i és fonamental per al coneixement del territori.

El Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, coordinat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i aprovat definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2013, identifica un total de 20 unitats de paisatge.

La publicació, coordinada per l’esmentat Observatori i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha estat possible gràcies a un conveni signat entre la Diputació de Lleida i l’Observatori i el suport també de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. La publicació facilita que la ciutadania en general pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se’n promou la difusió.

El llibre, de 622 pàgines i amb 386 fotografies i 58 mapes, està estructurat en 7 blocs: els primers dedicats als aspectes generals del paisatge de l’Alt Pirineu i Aran (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística, valors del paisatge, així com les amenaces i oportunitats) i també al caràcter del paisatge a partir de les seves singularitats. Per altra banda, s’analitzen els paisatges d’atenció especial de l’àmbit (paisatge de l’esquí, el paisatge del Prepirineu i el paisatge de l’alt Segre), es formulen els objectius de qualitat paisatgística i la proposta dels criteris i les accions per assolir-los. El bloc 6 és el que tracta una per una les 20 unitats de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran. L’últim bloc recull la documentació de referència. També s’hi inclou la cartografia de l’àmbit, a càrrec de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran és el setè catàleg de paisatge que es publica en forma de llibre després del de les Terres de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, les Comarques Gironines, la Regió Metropolitana i Comarques Centrals. Amb aquesta publicació, tot el territori de Catalunya compta amb el seu “catàleg de paisatge”.

Laura Puigbert
Tècnica de l’Observatori del Paisatge i coordinadora de la publicació

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres Catàlegs de paisatge

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari