Cartes, vida i música: “Correspondència entre Pau Casals i Josep Tarradellas, Antoni Rovira i Virgili, Ventura Gassol i Adrià Gual” │ Apunt de Raimon Alamany

Avui, vigília del dia de Sant Jordi, Dia del Llibre, us proposem un apunt que barreja memòria històrica, vida pública i privada i música. I això ho fem amb uns fragments de les cartes recollides al llibre Correspondència entre Pau Casals i Josep Tarradellas, Antoni Rovira i Virgili, Ventura Gassol i Adrià Gual, transcrita i anotada per Anna Dalmau i Anna Mora, acompanyats en aquest apunt amb interpretacions musicals de les mateixes autores.

La lectura d’aquest llibre ens permet entendre quina era la relació que unia Casals amb els seus interlocutors, quins eren els seus projectes, els problemes viscuts (per ells i per tot un país), i els seus anhels. Les cartes estan datades del 1919 fins al 1973 i la majoria són escrites a l’exili.

Document núm. 30
Telegrama de Pau Casals a Josep Tarradellas. Prada, 16 de juliol de 1954
[AMTM]

REFLEXIO FETA NO PUC NI DEC ACCEPTAR PRESIDENCIA GENERALITAT CONVENÇUT DE SERVIR MILLOR CATALUNYA EN CIRCUNSTANCIES ACTUALS COM LA SERVEIXO ARA [STOP] (…)

Document núm. 22
Carta de Pau Casals a Ventura Gassol. Prada, 20 dagost de 1947 [ANC-VG]

(…)

Estimat Ventura, les circumstàncies tan penoses i tantes decepcions m’han portat a la decisió de retirar-me completament. Donar concerts, em fa horror! No lliga amb l’estat de tristesa i aclaparament en què em trobo.

Enregistrament d’El Cant dels Ocells, amb fragments de les cartes.

Document núm. 32
Carta de Pau Casals a Ventura Gassol. Prada, 27 de setembre de 1950
[ANC-VG]

Estimat Ventura,

(…)

Estic ofegat de feina i pel que toca a correspondència només us diré que escric de quatre a cinc hores diàries i actualment tinc més de mil cartes per contestar.

Document núm. 69
Carta de Pau Casals a Ventura Gassol. Santurce, 26 de juny de 1957
[ANC-VG]

Estimats Ventura i Lucia.

(…)

La convalescència està normalment. Camino a primeres i a darreres hores del dia, ja sabeu que no suporto el sol.

(…)
Al vespre televisió. Cada setmana nous episodis de cowboys, d’intriga internacional, de coses de detectives, del “Conde de Montecristo”. Tot això és de primera perquè està fet per bons actors sempre i perquè hi ha molt moviment i tot acaba guanyant el bo.

El violoncel el toco mitja hora al matí i altre mitja hora a la tarda. Són els moments tristos del dia. Tinc les mans tan adolorides i no tinc força. Necessitaré mesos per a posar-me a to.

Enregistrament de Rêverie, amb fragments de les cartes.

Document núm. 75
Carta de Pau Casals a Ventura Gassol. Santurce, Puerto Rico, 4 de gener de 1960 [ANC-VG]

Estimats Ventura i Lucia,

(…)

Veurem el que ens donarà l’any nou. El vell ens ha fet un pam de nas amb la poca-soltada de la visita de Eisenhower a Franco. Mai hauria pensat amb una tal despedida d’any.

Les autores i intèrprets

Anna Dalmau Juanola és llicenciada en Musicologia, Filologia Anglesa i Espanyola, i màster en Musicoteràpia. Cursa estudis de piano a Barcelona i els amplia més tard a París. Exerceix la docència a l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou, de Matadepera, i a l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès.

Anna Mora Griso és violoncel·lista i llicenciada en Musicologia i Pedagogia. Ensenya al Conservatori Professional de Música El Musical de Bellaterra, des d’on dirigeix el grup de joves violoncel·listes Grupcello.cat. Ha format part de diverses orquestres i grups de cambra i, actualment, toca amb Violoncel·listes de Barcelona i Clara Schumann Ensemble.

Anna Dalmau i Anna Mora han publicat conjuntament Pau Casals i Andreu Claret. Correspondència a l’exili (Barcelona, 2009), Pau Casals i Joaquim Pena. Passió per la música i pel país (Barcelona, 2013).

Raimon Alamany Sesé
Subdirector general de Publicacions
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari