Recuperació i superació d’uns anhels identitaris: la Generalitat republicana i la Guerra Civil (1931-1939) │ Apunt de Josep M. Roig

En aquesta obra pretenem fer un plantejament diferent sobre el període de la Generalitat republicana i la guerra civil (1931-1939). Partint de la base que durant aquests anys Catalunya va gaudir per primera vegada en l’època contemporània d’una certa llibertat, ens plantegem quin tipus de país es va intentar construir coetàniament i pel futur, tant ens els aspectes polítics com culturals, econòmics, territorials, etc. L’experiència republicana va durar poc, així doncs trobarem poques propostes acabades, però sí projectes de futur ben concrets i realistes.

Evidentment aquesta imatge no la plantegem com un exercici d’imaginació sinó com un estudi històric, fet a partir de dades constatables, de documentació fiable i amb un esperit crític propi de la metodologia històrica.

I el que hem pogut constatar és un projecte de Catalunya ambiciós, renovador, democràtic, superador del regionalisme polític anterior. Un projecte que tenia una dimensió social nova perquè es va fer amb la incorporació de sectors de població populars i obrers, apartats fins aleshores de la reivindicació de l’autogovern.

I tot això en diàleg amb un govern republicà, que no sempre fou fàcil, ja que mentre el poder central parlava d’atribucions cedides a Catalunya, aquí es considerava que ens eren reconegudes.

La guerra va ser un trasbals en tots els aspectes, però Catalunya no es va recloure, ni acovardir. Una vegada més un atac bèl·lic forà va frustrar aquell futur basat en la voluntat de fer un país nou, propi i diferent.

A distància ens és fàcil reconèixer en aquelles propostes, una ambició identitària dinàmica i una voluntat de ser i de ser diferents, que, amb alts i baixos, ha perdurat.

Conèixer allò que Catalunya volia ésser és el que ens ha empès a redactar aquest llibre. No va poder ser, però perviu la llavor que va deixar.

Josep M. Roig Rosich
Autor

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari