Cent anys fent Escola del Mar. 1922-2022 │ Apunt de Jordi Garcia i Farrero

Aquest llibre és un homenatge a l’Escola del Mar amb motiu del centenari de la seva creació. L’efemèride posa de manifest molts anys de feina ben feta per part de diferents claustres de mestres; promocions d’alumnes formats, que tenen l’oportunitat de mantenir un lligam ferm amb el centre a través de l’Associació d’Antics Alumnes i, per descomptat, la relació amb tota mena de contextos durant tota la seva trajectòria: des de sistemes polítics i econòmics més aviat còmplices fins a aquells que es mostraren totalment adversos a la importància de l’Escola i a la figura del mestre com a agent cultural.

Tot i això, l’Escola del Mar va crear sempre un ambient més aviat procliu al diàleg amb el moviment de renovació pedagògica pel bé d’una formació de la infància completa i sòlida. Per això els dos primers capítols de l’obra que es presenta ressegueixen, d’una banda, els primers impulsos per transformar l’escola durant el primer terç del segle xx en el continent europeu i, de l’altra, l’ideari pedagògic de Pere Vergés mitjançant un exercici d’història intel·lectual.

Les claus interpretatives esgrimides són cabdals per comprendre una sèrie de pràctiques educatives que han merescut l’atenció d’aquesta obra, com són: el servei de la biblioteca, la revista Garbí, la gimnàstica, els jocs, els esports i els titelles.

Més endavant s’hi aborda, en el marc de la ciutat de Barcelona, el sentit arquitectònic d’aquella “capsa de fusta enlairada” que combinava coneixement, sorra i aigua a la platja de la Barceloneta i la seva trista desaparició a causa dels bombardejos de la ràtzia totalitària el 1938.

Aquesta obra es tanca amb un diàleg entre el passat i el present per fer notar la vigència del model de l’Escola del Mar, tant des de la reflexió pedagògica com des de la pràctica educativa actual amb vista al futur. És clar, per tant, que aquest llibre estudia una escola emblemàtica de la història de la pedagogia catalana que continua generant molta literatura i referències bibliogràfiques i, al mateix temps, el seu itinerari encara planteja reptes tan rellevants com el de la seva reconstrucció.

Jordi Garcia i Farrero
Autor

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari