Governança de l’Agenda 2030. Anàlisi comparada de casos europeus i recomanacions per a Catalunya | Post del Servei de Recerca, Innovació i Transferència de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 36 de la col·lecció Obres Digitals, Governança de l’Agenda 2030. Anàlisi comparada de casos europeus i recomanacions per a Catalunya. Es tracta d’un treball de Meritxell Rota i Claret, analista tècnica en polítiques de desenvolupament sostenible al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i alumna del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’EAPC durant el curs 2020-2021.

L’objectiu de l’estudi és fer una anàlisi comparada dels models de governança que els països i les regions més avançats en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) han anat desplegant i formular recomanacions per a la millora de la governança en la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. La comparació inclou territoris d’una dimensió poblacional similar (Finlàndia, Bèlgica, Àustria, Eslovènia, Escòcia, País Basc i Catalunya) d’acord amb quatre àmbits: visió estratègica, participació, rendició de comptes i visió a llarg termini.

En paraules de l’autora, “falten només 8 anys per al 2030 i els ODS continuen lluny. Les Nacions Unides situen el moment present en la dècada d’acció, el temps restant per fer un esforç ambiciós i assolir els objectius promesos a tots i cadascun dels països i per a totes les persones. Per assolir-ho, caldrà desplegar les polítiques adequades, però sobretot serà imprescindible reforçar i millorar el disseny i la implementació de models de governança efectiva”. El Grup Independent de Científics de Nacions Unides (2019) considera que “no n’hi ha prou amb l’acció dels governs” i “identifica la governança com una de les quatre palanques necessàries per a l’Agenda 2030, juntament amb l’economia i les finances, l’acció individual i col·lectiva, i la ciència i la tecnologia”.

Entre les conclusions del treball, es confirma la tendència que els països amb més bona governança són els que assoleixen un índex dels ODS més elevat. També es remarca que els àmbits implicats es poden equilibrar entre ells, fins a un cert punt, de manera que la mancança en un aspecte es pot veure compensada per la bona actuació en d’altres. Segons Rota, tots els casos estudiats presenten exemples inspiradors, també ho és Catalunya, per bé que al nostre país “la governança per a l’Agenda 2030 encara està en fase de desplegament”. Per aquest motiu, s’exposen un conjunt de recomanacions a partir de les bones pràctiques o casos d’èxit analitzats.

Els consells per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya s’articulen de nou en quatre àmbits principals: consolidar la visió estratègica, incorporar-hi la participació de la societat civil, ampliar la rendició de comptes i confeccionar una visió a llarg termini. En el mateix sentit, l’autora apunta dues futures línies d’estudi: valorar la influència relativa dels diversos àmbits de la governança en l’assoliment dels ODS, analitzar els elements determinants per construir una governança global per a l’Agenda 2030 i estudiar com Catalunya hi pot contribuir.

Rota considera que “si la Generalitat de Catalunya vol seguir responent al compromís global que planteja l’Agenda 2030 i ser part de la transformació per a l’assoliment dels ODS en aquesta dècada d’acció, caldrà reforçar les actuacions engegades en els darrers anys, accelerant el compliment dels compromisos i incrementant-ne l’ambició. Però sobretot haurà d’enfortir el model de governança, consolidant i, quan calgui, creant òrgans, instruments i processos que, més enllà de les polítiques concretes, facin possible la transició cap al desenvolupament sostenible”.

El Postgrau en Direcció i Gestió Públiques és una iniciativa de l’EAPC que neix l’any 2018. Aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics. Aquesta formació vol contribuir a aconseguir administracions públiques que donin resposta a les exigències de la ciutadania en l’actual entorn complex i canviant, i a potenciar lideratges que contribueixin a fer-ho possible. El programa i el professorat volen donar resposta a les necessitats reals dels comandaments públics.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la Col·lecció “Obres Digitals

Leave a Reply