Danger. Col·lecció de cartells de prevenció d’accidents laborals (1925-1937) de l’ANC │ Apunt d’Enric Vinaixa Bonet

La prevenció dels riscos laborals és un repte que afecta de forma cabdal tots els integrants del món del treball: treballadors i treballadores, empreses, administracions, serveis de prevenció, mútues i agents socials. Així, l’any 2001, des del Departament de Treball vam voler reflectir la sensibilitat del Govern envers aquest tema i vam editar el llibre Danger

Aquest llibre és un homenatge al món artístic i al món laboral que té com a objectiu aconseguir la millora de les condicions de treball. A la vegada, és una eina per difondre al conjunt de la ciutadania un dels propòsits clau del nostre Departament, la prevenció dels riscos laborals, i reflexionar-hi. 

Al llarg de la història, aquest propòsit ha estat molt present en l’àmbit del treball de tots els països, i amb la publicació de Danger hem volgut recopilar una mostra de cartells internacionals única,  atesa la seva singularitat. 

Aquesta col·lecció de cartells, amb 734 exemplars de prevenció d’accidents laborals d’entre el 1925 i el 1937, destaca per la gran varietat de procedències (19 països) i per la diversitat de llengües, la qual cosa és també una mostra dels països més industrialitzats i amb més consciència sobre la importància de tenir un entorn laboral segur a l’època. De la mateixa manera, es ratifica la importància del cartellisme com a mitjà de propaganda durant les dècades dels anys 20 i 30.

La col·lecció va servir com a eina de sensibilització per afrontar els riscos que ens genera qualsevol mena de feina. Avui dia, un segle més tard, el cartellisme és una tècnica que no ha passat de moda i que encara s’utilitza. 

Els cartells mostren la varietat de riscos a què les persones treballadores dels sectors industrial i agrícola, fonamentalment, estan exposades per una incorrecta manipulació d’eines, màquines i productes tòxics, inflamables o explosius. També il·lustren com es poden tractar les ferides, la manera d’evitar postures inadequades o com cal equipar-se per protegir-se. 

Coneixedors del gran valor documental d’aquest material i amb el compromís renovat de donar-lo a conèixer, el Departament d’Empresa i Treball i l’Arxiu Nacional de Catalunya, dipositari de la col·lecció, han acordat una nova col·laboració per tal de reeditar aquesta obra i continuar contribuint a la seva difusió.

Enric Vinaixa Bonet
Secretari de Treball
Departament d’Empresa i Treball

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari