Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGBTI a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans │ Apunt de Jordi Monner Faura

S’ha detectat que moltes persones grans LGBTI, en fer ús d’algun centre assistencial (residències per a les persones grans, centres de dia, centres sociosanitaris, etc.) amaguen la seva identitat i/o orientació sexual per por al rebuig d’altres persones residents o usuàries del servei, i per estalviar-se així situacions de LGBTI-fòbia i menyspreu, herència d’una cultura eminentment LGBTI-fòbica com la que imperava en les dècades de 1940-1950 al nostre país, quan aquestes persones eren joves i van conformar la seva personalitat i creences.

Per ajudar a fer que això no passi i que les residències per a persones grans i altres centres assistencials incloguin la perspectiva LGBTI en els seus protocols i maneres de funcionar, assegurant que ningú pateixi discriminació, s’ha creat aquesta Guia Pràctica, que té com a objectiu proveir als equips professionals dels centres assistencials eines per tal de facilitar l’estada als seus centres de les persones grans LGBTI, i evitar (i gestionar en el cas que es produeixin) possibles casos de LGBTI-fòbia.

Cal tenir present que en l’actualitat, molts protocols i guies d’actuació dels centres assistencials prescindeixen de les necessitats afectivosexuals i d’expressió i identitat de gènere de les persones usuàries, pel que cal readaptar-los. I és fonamental que els equips de professionals d’aquests centres tinguin coneixement de la realitat de les persones LGBTI, entenguin les seves necessitats, mancances i pors, i incloguin la perspectiva LGTBI a la seva feina diària per tal d’atendre correctament a les persones residents d’aquest col·lectiu.

Aquesta Guia Pràctica, pionera a nivell internacional, vol ajudar, precisament, a cobrir qualsevol mancança en aquests aspectes. Per això, s’estructura en dos grans eixos:

  1. Com gestionar l’acollida i acompanyament d’una persona gran LGBTI a qualsevol institució (inclou tres apartats específics: abans de la incorporació; acollida; acompanyament).
  2. Eines per afrontar els principals problemes que poden trobar-se les persones que treballen en aquests centres (inclou dos apartats: com prevenir actes de discriminació per expressió de gènere i de LGBTI-fòbia; com abordar actes de discriminació per expressió de gènere i de LGBTI-fòbia).

A més, per facilitar la seva implementació, la Guia posa exemples pràctics per tal d’actualitzar els protocols, facilita adreces de contacte per aclarir dubtes, inclou un glossari per tal d’apropar conceptes bàsics sobre les persones LGBTI, permet l’assumpció d’un “Distintiu d’Espai Segur per a les Persones Grans LGBTI+”, i es complementa amb la formació directa dels equips professionals en cursos interactius on s’explica com incorporar la perspectiva LGBTI a les residències per a les persones grans.

Jordi Monner Faura
Autor de la guia

Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGBTI a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans

Publicacions LGBTI del Departament d’Igualtat i Feminismes

Deixa un comentari