Fer front. Resistència al servei militar i antimilitarisme a Catalunya (1971-1989) │ Apunt de Carlos Ángel Ordás García

El llibre Fer Front. Resistència al servei militar i antimilitarisme a Catalunya (1971-1989) explica el sorgiment, expansió i desenvolupament del moviment antimilitarista a Catalunya articulat des de la resistència al servei militar obligatori. El llibre es basa en fonts primàries generades pels grups més importants, com els col·lectius del Casal de la Pau de Barcelona, els diversos grups del Moviment d’Objecció de Consciència (MOC), el Grup Acció No-Violenta Anti-OTAN, el Grup Antimilitarista de Barcelona, Mili KK, i Dones Antimilitaristes, entre d’altres. Explica els debats interns dins d’aquests grups i com van anar evolucionant en el temps, les campanyes i estratègies, les relacions de gènere dins dels grups, les xarxes de suport que van anar teixint, la importància de la noviolència i la desobediència a l’Estat, la incidència en la joventut catalana, la dimensió teòrica i pràctica que van atorgar a l’antimilitarisme i com es va passar de defensar l’objecció de consciència al servei militar a apostar decididament per la insubmissió. Per tant, el llibre serveix per entendre com es va desenvolupar aquest moviment social, el més important moviment juvenil de la dècada dels vuitanta.

Per altra banda, tot i que se centra en l’àmbit català, aquesta obra serveix per entendre d’una manera global com funcionaven dos dels grups més importants del moviment antimilitarista: el MOC i el Mili KK. Tots dos presentaven una estructura i forma de funcionament similar a nivell de territori espanyol. A més, els grups de Barcelona van ser uns dels referents territorials més destacats durant les dues dècades analitzades. Per tant, el llibre vol ser un referent per entendre l’antimilitarisme durant el darrer terç del segle XX.

Carlos Ángel Ordás García
Autor del llibre

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari