Repensar el govern local: perspectives actuals │ Apunt de Tomàs Font i Llovet

El sistema dels governs locals en tots els països europeus està vivint les profundes transformacions del seu context econòmic, social, demogràfic, territorial i tecnològic que s’estan produint a les darreres dècades. També els efectes de la pandèmia i de les seves crisis, i les noves oportunitats plantejades des de la Unió Europea venen a subratllar la singularitat del moment. I aquest és el moment propici per a analitzar l’adequació dels governs locals a les exigències actuals.

Aquest llibre conté una anàlisi completa i profunda de cada un dels diversos nivells de l’estructura territorial local a Catalunya, des de les unitats bàsiques de màxima descentralització i els municipis rurals, passant per les organitzacions supramunicipals i comarcals, fins a les grans ciutats i les estructures metropolitanes, així com de les necessàries interrelacions entre els uns i els altres nivells i del seu respectiu finançament.

La clau interpretativa i propositiva del llibre radica en donar valor al principi de diferenciació proclamat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, entenent que la complexitat i la diversitat de situacions materials i institucionals que avui es donen requereixen solucions específiques que fugin de l’uniformisme més tradicional. Davant d’una regulació local excessivament uniforme, rígida i estàtica, l’estat actual del govern local demana major diversitat, flexibilitat i dinamisme. I això passa també per evolucionar des d’un sistema local pensat més a partir de les estructures cap a un sistema articulat més sobre les relacions.

Els autors del llibre són tot ells acreditats especialistes procedents de distintes universitats catalanes i espanyoles, que aporten una visió rigorosa, crítica i plural, imprescindible per orientar la fase de repensar el govern local, que ja és imminent, i donar llum a les reformes consecutives, que ja són inajornables.

Tomàs Font i Llovet
Catedràtic de Dret administratiu, Universitat de Barcelona
Director del llibre

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari