El respecte dels drets humans a l’Estat espanyol │ Apunt de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

La Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets Humans i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya han editat una obra col·lectiva que alerta de l’incompliment sistemàtic del dret internacional en matèria de drets humans per l’Estat, fruit d’una exhaustiva recerca jurídica coordinada i dirigida pel Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

La doctora en Dret Maria Esther Jordana, investigadora i professora de la Universitat de Girona, ha estat la responsable de la coordinació i direcció de l’obra, amb el suport del també doctor en Dret, Alexandre Moreno Urpí, investigador i professor de la Universitat Rovira i Virgili. En la redacció de l’obra han participat catorze autors, entre doctors i professors de dret internacional públic i dret constitucional, professors de dret administratiu i advocats de la Generalitat de Catalunya.

La publicació evidencia, des del rigor acadèmic, les deficiències, mancances i incompliments de l’Estat espanyol en relació amb les obligacions jurídiques i de dret intern contingudes en els tractats i convenis internacionals en matèria de dret humans subscrits pel mateix Estat d’ençà de la transició democràtica.

L’obra s’estructura en tres parts. Una primera, on es posa en relleu el sistema de protecció internacional de drets humans, tant a nivell universal (Nacions Unides) com regional europeu (Consell d’Europa i UE). Una segona, amb el tractament específic del dret de reunió i de manifestació; dret a la llibertat d’expressió; la prohibició de la tortura i els tractes inhumans o degradants; els drets lingüístics; els drets en l’àmbit de les migracions; la prohibició de discriminació per raó de gènere; la prohibició per raó de gènere o ètnica i el dret a l’habitatge. I una tercera part, amb una valoració final on es conclou que l’Estat espanyol no ofereix plenes garanties de compliment de les seves obligacions internacionals en relació amb la protecció dels drets humans.

El llibre ha estat editat en llengua catalana, amb traduccions al castellà, anglès i francès. Es va presentar a Barcelona, al Palau de la Generalitat, el 26 d’octubre, i es presentarà a la Delegació del Govern a Madrid el 15 de novembre. La Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets Humans impulsarà conjuntament amb el Departament d’Acció Exterior una presentació a Brussel·les i a Estrasburg de les versions de la publicació en anglès i en francès.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari