La governança del Codi ètic del servei públic de Catalunya. Fonaments i proposta | Apunt del Servei de Recerca, Innovació i Transferència de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 20 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals amb el títol La governança del Codi ètic del servei públic de Catalunya. Fonaments i proposta. És una recerca dirigida pel professor de dret administratiu a la Universitat de Barcelona (UB), Òscar Capdeferro, amb un equip integrat per Agustí Cerrillo, Sandra Màrquez, Isidre Obregón i Juli Ponce, i que ha comptat amb la col·laboració d’Olinda Anía, Gisele Camuñas, Míriam Carrera, Constanza Cervetti, Maria Javierre, Alejandro Jurodovich, David Martínez, Christian Razza i Ícaro Torres. S’emmarca en la convocatòria 2021 de subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’EAPC.

La recerca parteix d’un doble objectiu en relació amb la gestió de l’ètica pública a l’Administració pública catalana: 1) identificar les característiques principals que hauria de tenir, com a òrgan de l’Administració, un òrgan d’impuls, supervisió i control del Codi ètic del servei públic de Catalunya i 2) identificar i desenvolupar les funcions que hauria d’exercir aquest òrgan, amb les eines d’acompanyament necessàries per al desplegament efectiu del Codi. La monografia explora diferents línies de treball i experiències a Catalunya i altres punts de l’Estat.

Els autors aposten per la creació d’un òrgan de governança del Codi, com un comitè o una comissió ètica, que s’encarregui d’impulsar-lo i de vetllar pel seu compliment, amb més formació i acompanyament entre els seus destinataris que demanen més elements de suport i promoció en matèria d’ètica. Així es desprèn de l’enquesta duta a terme el juliol de 2022, en el marc del mateix projecte, sobre clima ètic i percepció de les comissions d’ètica, i que van respondre 6.451 empleats públics de la Generalitat.

El Codi ètic del servei públic de Catalunya es va aprovar per acord de Govern el 26 d’octubre de 2021, amb el propòsit de contribuir a generar un estàndard comú d’alta qualitat en la manera de concebre i exercir el servei públic a Catalunya, independentment de l’Administració o entitat que el presti. Aquest instrument es concep com un codi de valors comú a totes les institucions i persones involucrades en la provisió de serveis públics a Catalunya. Per tant, ha de ser assumit per totes les persones que duen a terme una tasca de servei públic a Catalunya, tant a les administracions públiques de Catalunya, les universitats i les entitats del seu sector públic com en organitzacions i entitats de gestió privada prestadores de serveis públics.

L’estudi dirigit pel professor Capdeferro deriva del projecte de recerca Disseny i desenvolupament d’un òrgan d’impuls, vigilància i control en matèria d’integritat pública: instrument clau del sistema de governança del Codi ètic del servei públic de Catalunya, finançat per l’Escola, en el marc del programa de recerca EAPC motor de recerca que impulsa un model de recerca col·laborativa en clau de quàdruple hèlix. La monografia és fruit d’un projecte liderat per la UB, en el qual ha col·laborat també la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, amb la mentoria institucional d’Olinda Ania i Isidre Obregón, i Transparency International Espanya, com a representant de la societat civil experta en la temàtica objecte de la recerca.

Presentació al Districte Administratiu

La publicació es presenta el 20 de novembre de 2023 al Districte Administratiu de Barcelona en el marc de la IV Jornada d’ètica pública: la Xarxa de Comitès d’Ètica de Catalunya en l’impuls de l’ètica pública, on el director de la recerca Òscar Capdeferro intervé com a ponent. Les inscripcions es poden tramitar a través d’aquest enllaç (via ATRI) en el cas de treballadors de la Generalitat i d’aquest altre enllaç en el cas d’empleats públics del món local i altres col·lectius o persones interessades.

La governança del Codi ètic del servei públic de Catalunya (pdf) | (epub)

Col·lecció Estudis de Recerca Digitals

Deixa un comentari