El menhir del Pla de les Pruneres | Post de Josep Bosch

La descoberta del menhir del Pla de les Pruneres a Mollet del Vallès ha situat Catalunya en el punt de mira dels estudiosos de l’art megalític prehistòric. Els seus cinc metres d’alçada, els gravats i els relleus, en fan un monument singular, que ha requerit un procés de restauració excepcional, descrit amb detall en aquest llibre al costat de l’exposició dels resultats del seu estudi. Es data entre la segona meitat del IV mil·lenni aC i la primera del III. Els relleus d’un dels costats són vistos com la representació d’un cap de toro o, potser, d’un home-toro. En canvi, pel que fa als gravats del costat oposat, el significat resta més enigmàtic, si bé en un s’aprecia també una relació amb aquest animal.

S’observen lligams del menhir del Pla de les Pruneres amb els d’Andalusia oriental, Provença i Bretanya, però és diferent de tot el que es coneix dins l’art megalític prehistòric europeu. Així mateix, segons la interpretació com a representació d’un déu fluvial amb aspecte de toro, protector contra la força destructiva de l’aigua i propiciatori de les seves propietats benefactores, apareix estretament vinculat a la riba del riu Besòs on ha estat descobert. Llegeix més »