Nota de Conjuntura Econòmica, núm. 123, “Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn” │Apunt de Cristina Amarelo

La Nota de Conjuntura Econòmica (NCE) és un informe trimestral periòdic que publica el Departament d’Economia i Hisenda i que inclou una anàlisi sobre l’evolució més recent de l’economia catalana i del seu entorn. La seva publicació coincideix amb la difusió de les dades trimestrals més recents del PIB català per part de l’Idescat, i es publica a principis dels mesos de febrer, maig, agost i novembre. Aquesta publicació és de les més longeves de la Generalitat de Catalunya (va començar a publicar-se l’any 1994, i des de l’any 2004 es difon exclusivament en format en línia).

La Nota de Conjuntura Econòmica, que comença amb un resum dels continguts més destacats de la publicació, consta de set apartats específics dedicats a analitzar l’evolució del PIB català; la conjuntura de les principals economies de l’entorn; el sector exterior; els preus i salaris; el mercat de treball; l’àmbit financer; i el sector públic. A més, la Nota de Conjuntura Econòmica inclou requadres sobre informació d’actualitat rellevant per a l’economia catalana. Al llarg de 2022 i 2023 s’han inclòs requadres sobre temes tan diversos com l’evolució del mercat de l’habitatge, l’impacte diferencial de la inflació segons el nivell de renda de les llars o l’evolució de la taxa de la temporalitat a Catalunya arran la darrera reforma laboral.

Llegeix més »

Anàlisi de la fecunditat a partir de l’Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 | Post d’Enric Ripoll

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat un nou número de la col·lecció “Quaderns d’Estadística” que analitza la fecunditat de la població resident a Catalunya, a partir de la informació proporcionada per l’Enquesta demogràfica duta a terme l’any 2007. Aquesta enquesta constituïa una nova estadística oficial amb un doble objectiu: actualitzar les variables bàsiques del Cens de població 2001 i, d’altra banda, proporcionar informació detallada sobre l’evolució dels components del creixement demogràfic que facilités l’estudi de les causes i conseqüències dels canvis recents registrats en la població de Catalunya.

La monografia que segueix a continuació és una investigació que s’emmarca dins del segon d’aquests objectius, en la mesura que l’anàlisi de la fecunditat és clau per entendre l’evolució de la població de Catalunya en els darrers 35 anys i preveure’n l’evolució. Llegeix més »