El Priorat, cançons i tonades de la tradició oral │Apunt de Ramon Vilar

La Fonoteca de Música Tradicional Catalana (FMTC), un programa que es du a terme des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, ha publicat un nou volum de la seva col·lecció discogràfica. El seu títol és: El Priorat, cançons i tonades de la tradició oral, i és el volum 6 de la sèrie 1 d’aquesta col·lecció discogràfica dedicada a “Documents testimonials / Recerca directa”. Consta de 3 CD d’àudio i un llibre.

L’origen dels documents sonors cal buscar-lo en un treball de camp sistemàtic que es va fer per part de la FMTC des de 1985 fins a 1992 a un nombre important de poblacions del Priorat. L’equip de treball va estar format bàsicament per Josep Crivillé i Ramon Vilar (responsables de la FMTC), però també col·laboraren en algunes sessions d’enregistrament Glòria Ballús, M. Antònia Juan, i el tècnic de so Josep M. Adell. Aquest és qui ha confeccionat el “màster” de la present edició. La selecció dels fonogrames no ha estat fàcil. Hem passat d’uns 3.000 documents sonors a 263, que són els que finalment hem editat.

Llegeix més »

El Bages. Cançons, tonades i balls populars | Post de Ramon Vilar i Josep Crivillé

Comprovar l’estat de salut de la tradició oral en un temps i espai determinats ha estat l’objectiu primer d’aquest treball. Per tant, les dones i homes que amb les seves informacions protagonitzen aquesta producció presentada en tres suports –doble CD, DVD i llibre–, són testimonis qualificats de la història concreta i anònima d’aquesta unitat geogràfica anomenada la comarca del Bages. Les cançons i tonades que s’hi canten o les danses que s’hi ballen tenen el seu propi context i raó de ser, i, per aquest motiu, no deixen de mostrar-nos un cert retrat antropològic o etnològic d’un període de la nostra història: la pràctica totalitat del segle XX.

Els cançoners d’arreu del món s’han fet a través del mètode del treball de camp, és a dir, de l’acció de “gratar” en la memòria de persones diverses les melodies que s’hi guarden a causa del seu impacte emotiu i estètic. Llegeix més »