Intervenció amb agressors de violència de gènere | Post de Ismael Loinaz i Meritxell Pérez

Què en sabem dels agressors de parella i com ho podem traduir en una millor prevenció del problema? Les intervencions actuals, són adequades a la realitat del nostre context? Serveixen els tractaments per reduir la violència futura en aquests casos? La resposta a aquestes preguntes no és senzilla i hi ha nombrosos factors que s’han de tenir en compte per poder oferir alternatives encertades.

Durant molt de temps, la violència contra la parella va ser un problema del món privat en el qual ni la societat ni l’entorn acadèmic hi intervenien. Després de molts esforços, el problema va passar a l’àmbit públic i en l’actualitat l’esmentada “violència de gènere” sembla estar en boca de tothom. Tot i això, l’explicació que diferents sectors donen d’aquest tipus de violència, així com la terminologia utilitzada i els tractaments per incidir sobre el suposat origen d’aquesta, no han contribuït a solucionar el problema.

La pressió de determinats moviments socials fa que sembli complicat proposar alternatives. Donar suport a la intervenció amb els agressors continua semblant una justificació de la violència per a molts quan, en realitat, és un pilar essencial per a la prevenció d’agressions futures. Llegeix més »