Manual per als observadors del Servei Meteorològic de Catalunya | Post d’Antonio Gázquez

Catalunya és un país amb una gran quantitat d’aficionats als fenòmens meteorològics, característica que pràcticament no trobem en cap altre indret del món. La tradició centenària de xarxes organitzades d’observadors, la voluntat associativa de la gent del país, i la irregularitat i varietat dels climes de Catalunya, entre altres aspectes, expliquen aquest fet.

La passió per l’observació meteorològica es tradueix en dues formes principals d’activitat: hi ha persones que es dediquen a fer una tasca sistemàtica i diària d’observació de l’atmosfera i de mesura de variables meteorològiques, i hi ha altres persones que esdevenen infatigables detectors de fenòmens extraordinaris (grans ventades, nevades massives, precipitacions molt intenses, temporals de mar, etc.). No són pocs els casos de persones que compatibilitzen ambdues activitats.Llegeix més »