Homogeneïtat i diferència. Sobre la teoria de la distribució de competències entre Bund i Länder a Àustria | Post de Peter Bussjäger

El llibre tracta d’una qüestió important per als sistemes federals com és la distribució òptima de competències entre el govern central i les regions, centrant l’atenció en el context d’Àustria. El llibre extreu la conclusió que, en vista de les condicions a què els estats s’enfronten avui dia (l’europeïtzació, la globalització), és cada vegada més difícil, si no impossible, assignar determinats poders exclusivament a un determinat nivell. És més, la necessitat de governar a través de múltiples nivells està comportant la dissolució del concepte clàssic de responsabilitats clarament definides, la qual cosa afecta en graus diversos la responsabilitat exclusiva de governar. Hi ha un consens cada cop més gran que el fet que en molts àmbits polítics hi hagi unes normes uniformes a tot Europa és fins i tot útil.Llegeix més »