Nacions a la recerca de reconeixement. Catalunya i el Québec davant el seu futur | Post de Ferran Requejo

A principis del segle XXI, un dels principals problemes que enfronten algunes democràcies liberals de caràcter plurinacional, com Catalunya i el Quebec, és el del reconeixement i de la l’acomodació política i constitucional del seu pluralisme nacional i cultural intern en l’àmbit dels drets, de les institucions, dels processos de decisió col·lectiva i de l’autogovern dels col·lectius nacionals de les democràcies plurinacionals. Aquestes han estat qüestions molt desconsiderades fins fa pocs anys, tant en el liberalisme democràtic com en altres corrents, com ara, les diferents variants del socialisme, del republicanisme o del conservadorisme. El pluralisme nacional és un tipus concret de pluralisme davant del qual les ideologies polítiques clàssiques (liberalisme, republicanisme, socialisme, conservadurisme, etc) sovint s’han mostrat i en alguns casos encara es mostren o be refractàries, o bé perplexes i desorientades. Llegeix més »