La col·lecció “Codis de Legislació” │ Apunt de Raimon Alamany

La col·lecció “Codis de Legislació” ha publicat el seu novè volum (Codi de dret lingüístics a Catalunya) i ja té en fase d’elaboració el desè (Codi de legislació sobre habitatge). Aquesta col·lecció publica compilacions en línia, permanentment actualitzades, de les normes vigents en un sector de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de millorar la difusió del dret vigent a Catalunya i, alhora, facilitar la tasca dels operadors jurídics, els treballadors públics i la ciutadania en general.

L’edició jurídica és un dels sectors editorials que s’ha vist més afectat, al costat de l’edició d’obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, etc.), per la irrupció de l’edició digital. Aquells codis legals impresos que es desactualitzaven al cap de pocs mesos de publicar-se i que, en el millor dels casos, les editorials mantenien al dia amb addendes, fascicles (l’”Aranzadi”) o noves i costoses edicions anuals, o que els usuaris mantenien pel seu compte amb anotacions i desenes de post-its, han estat substituïts per publicacions a Internet d’actualització diària.

Llegeix més »