El sector de productes infantils a Catalunya (Kid’s Cluster): oportunitats de col·laboració des de l’òptica del consumidor final | Post de Marta Marsé Vidri

Aquesta publicació explica l’experiència de més de dos anys de treball amb les empreses dels negocis de productes infantils a Catalunya. Des de finals del 2008, la política de clústers de la Generalitat de Catalunya, impulsada sempre per Indústria, fa un gran canvi. Aquest implica agrupar les empreses segons el mercat final o l’opció estratègica, i ampliar l’abast a tot el Principat.

El projecte, doncs, de caire transversal, va permetre dotar d’un pla d’acció amb sentit estratègic a un sector ampli que reuneix una important massa crítica a Catalunya, fins i tot de segments que no haurien pogut ser objecte d’iniciatives específiques per la dimensió empresarial encara incipient. I és que existeix una indústria dedicada als infants al nostre país. En concret, més de 200 empreses que facturen uns 3.000 milions d’euros en el seu conjunt.Llegeix més »