Col·leccions d’etnologia. Conservació preventiva | Post de Marisa Azón

Els qui treballem amb col·leccions d’etnologia tenim una excel·lent oportunitat per a aprofundir en el coneixement dels materials que les componen. Són objectes que ens expliquen determinades formes de vida, des de la vessant més quotidiana fins a la més transcendent. A aquesta faceta interessantíssima, se li oposa una altra: el repte que comporta la conservació d’uns objectes tan diversos, des dels extremament efímers fins a altres de gran resistència, uns d’escàs valor crematístic, d’altres cobejats pel mercat de l’art, etc. Les col·leccions del Museu Etnològic de Barcelona tenen un plus afegit: provenen d’arreu del món. Tots els continents hi són representats, amb la qual cosa, la diversitat és completa: materials, procedències, dimensions, tècniques, cultures, valor mercantil, etc. Si a això hi afegim que la metodologia amb que es va realitzar la seva recol·lecció és, en la majoria dels casos, modèlica, tenim davant nostre una plataforma d’estudi gens menyspreable.Llegeix més »