Periscopi. Art i Natura │ Apunt de Sònia M. i Ángela Peinado

L’art no és només el resultat, sinó tot un procés creatiu que transita des de la gesta de la idea inicial fins a la peça final. El procés creatiu és un ésser viu.

Sota aquesta premissa, impulsats per la comunitat de pràctiques (CoP) de tallers artístics del programa Compartim de gestió del coneixement del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el col·lectiu de tècnics i tècniques artístiques de centres penitenciaris de Catalunya vam iniciar el projecte d’Art a la Natura el 2022. Un projecte on cobra protagonisme el diàleg i la reflexió al voltant de l’art i la natura tant dins com a fora de la presó.

La natura com a medi, el paisatge i els processos creatius s’uneixen en un fet artístic, una obra final efímera en la qual tot el que l’ha fet possible és tan important com el resultat final.

Per tal d’aprofitar tota la riquesa cultural i educativa que ens oferia aquest corrent artístic, vam poder gaudir de l’acompanyament i l’expertesa de persones i entitats externes que ens van oferir noves eines i enfocaments per tal d’intervenir el medi sense malmetre’l. Arnaud Cayla (Recycollage), Quim Moya i la Fundació SETBA, així com expertes com Heike Freire (pedagogia verda), les experiències de Land Art amb Sònia Morales o el taller d’impressions vegetals Ecoprint amb Sònia M. van ser alguns dels exemples d’acompanyament pedagògic i artístic de tot aquest projecte anual.

Llegeix més »

Rastres, làsers i goril·les │ Apunt de la Direcció General de Recerca

Descobreix una emocionant aventura científica amb Rastres, làsers i goril·les, la nova publicació de la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats. Amb aquest conte, els nens i nenes podran endinsar-se en la recerca més puntera sobre els goril·les de muntanya i conèixer la figura de Jordi Sabater Pi, el naturalista català que va ser precursor en l’estudi del comportament d’aquests fascinants animals.

Amb un format inspirat en els populars llibres “Tria la teva aventura” i amb il·lustracions que inclouen reproduccions dels dibuixos de Sabater Pi, aquest conte bilingüe en català i anglès ofereix una experiència d’aprenentatge única per als més petits. Durant el transcurs del conte, els protagonistes, un grup d’estudiants de quart, rebran una visita especial que els portarà a conèixer l’investigador Jordi Galbany Casals i a descobrir com es fa la recerca en fotogrametria per determinar la mida corporal dels goril·les al centre de recerca de Karisoke, a Ruanda. El conte és el primer número de la col·lecció “Tria la recerca”.

Rastres, làsers i goril·les és una publicació que s’ha enviat a tots els centres d’educació primària de Catalunya, biblioteques i aules hospitalàries, per acostar la recerca en primatologia als nens i nenes i incentivar la seva curiositat pel món científic. Mitjançant una aventura emocionant, el conte permet descobrir que les persones ens assemblem molt als goril·les, els nostres cosins evolutius.

Llegeix més »

Som natura. El repte de l’antropocè │ Apunt de Josep Planas

Amb motiu de l’exposició SOM NATURA, que va ser produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i exposada en el mateix museu durant l’any 2019, es va editar la publicació Som Natura. El repte de l’Antropocè que complementava la informació que s’hi podia extreure, la qual era molt planera per facilitar-ne la comprensió.

L’exposició SOM NATURA buscava fer aflorar les emocions i la curiositat per conèixer més a fons les problemàtiques ambientals a Catalunya i a tot el planeta. S’hi trobava una informació bàsica de cada apartat de manera que la publicació aporta un conjunt d’informació que facilita l’aprofundiment en cadascun dels temes en que es trobava dividida l’exposició.

Així, el llibre té sis capítols: el funcionament de la biosfera, la xarxa de la vida, la biodiversitat a Catalunya, els límits d’un planeta únic, sentir la natura, i acaba amb un capítol – actuem! – que mostra les diverses possibilitats que té la ciutadania per poder col·laborar en la conservació i millora de la natura i el seguiment dels fenòmens naturals, amb una dedicació especial als projectes de ciència ciutadana.

Llegeix més »

La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente │ Apunt de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

ieaAquesta obra té un doble objectiu: constatar el procés de recentralització competencial que s’ha produït en matèria ambiental entre 2008 i 2016, fent evident que la matèria ambiental no ha romàs aliena al procés de recentralització competencial i de transformació de les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes a què ha portat la crisi econòmica; i reflexionar sobre les conseqüències que se’n deriven en aquest àmbit.

El llibre s’estructura a cinc capítols. El primer, de caràcter més general i introductori, analitza el context en què se situa aquest treball, fortament condicionat per dos factors: la crisi econòmica i el procés de recentralització de l’Estat de les autonomies. El capítol segon fa una anàlisi exhaustiva de la distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes en matèria de protecció del medi ambient. Els capítols tercer, quart i cinquè, amb la finalitat d’identificar els principals elements recentralitzadors, escometen, respectivament, un examen minuciós, en clau competencial, Llegeix més »

Catàleg de paisatge. Les comarques gironines l Post de Pere Sala

L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha publicat, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Girona, el llibre del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines,  document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, en aquest cas de les comarques gironines, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Aquest document es concep com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial. El de les Comarques Gironines és el quart que es publica en forma de llibre.

La publicació s’organitza en vuit blocs, precedits d’un preàmbul. Identifica 26 unitats de paisatge —una bona mostra de la diversitat paisatgística del país— per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l’evolució històrica, l’organització actual, l’expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l’avaluació d’amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.Llegeix més »

Gestió i impuls de les infraestructures II: Aigua l Post de Joan Antoni Santana

Aquest Informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) aporta el valor afegit del consens dels agents socials en l’àmbit de l’aigua mitjançant un seguit de propostes elaborades a partir de l’anàlisi exhaustiva de la regulació, la planificació i la gestió del cicle de l’aigua i les infraestructures catalanes.

La informació i les propostes en l’àmbit de l’aigua contingudes en aquesta obra no podien ser més oportunes, atès que tot allò que estava projectat i planificat s’ha de revisar de nou.

Per què no valorar les instal·lacions que han contribuït al desenvolupament sostenible de Catalunya? Estaran ben mantingudes i seran suficients durant els períodes de sequera? Per què ha millorat l’estalvi i l’eficiència dels usos urbans i industrials de l’aigua? Què passa després d’una sequera?Llegeix més »

Revista Silvicultura, núm. 68. La situació de la fusta serrada amb destinació a ús estructural | Post d’Elisabeth Fernández

Històricament, les societats han construït l’arquitectura amb els materials que tenien a l’abast. A partir d’aquests materials, els artesans van desenvolupar elaborades formes de construir. Moltes de les obres d’arquitectura més admirades han estat construïdes seguint aquest patró. La terra, la pedra i la fusta són els materials més antics de construcció que han resistit el pas dels anys i que encara es conserven.

Tot i que en molts països del món la fusta és el principal material constructiu, a Catalunya l’ús del totxo, l’acer i el formigó és generalitzat i actualment són minoritàries les construccions amb fusta i puntuals les construccions amb fusta del país. La major part de la fusta serrada es destina a la fabricació de palets i embalatges. Ara bé, la fusta dels boscos catalans presenta molts avantatges respecte a altres materials constructius que cal recuperar i posar en valor.

Aquest número de la revista Silvicultura explica quines són les particularitats i les oportunitats de la fusta de les espècies forestal pròpies de Catalunya, presenta exemples d’utilització de la fusta catalana com a material de construcció, i també posa de relleu quin és el comportament del foc i quines són les propietats tèrmiques contra incendis en edificis de fusta.

Elizabeth Fernández
Responsable de Difusió i Comunicació
Centre de la Propietat Forestal

Revista de Silvicultura núm. 68

Altres títols del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Publicacions de la Generalitat

De les grans idees a les petites accions | Post de Joan M. Romaní

títol alternatiu

El desenvolupament sostenible és cosa de tots: dels governs, de les administracions, les grans empreses, els científics o els especialistes, que tenen molt a fer-hi i molt a dir-hi. Però també del conjunt de la societat, de tots i cadascun de nosaltres, bé associats en entitats, bé com a individus. Davant d’un repte, d’un problema, sovint pensem que els canvis els han d’impulsar els altres, però són moltes les actuacions que podem fer a hores d’ara nosaltres mateixos per contribuir a fer dels nostres països, pobles, ciutats i barris, i en conseqüència, del conjunt del planeta, un lloc més habitable per a les generacions futures. I la major part de les vegades, no ens cal fer grans esforços ni actes heroics.

En aquesta línia d’acció, i per difondre la cultura de la sostenibilitat entre la societat catalana, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va impulsar el projecte Petites idees per a un gran futur, un recull de 40 idees, propostes o accions diferents que es poden emprendre sense gaire complicacions ni gaire esforç. Aquest recull es va publicar el 2010.

La publicació que comentem ara aprofundeix en aquest difondre la cultura de la sostenibilitat amb un segon recull de 40 idees concretades en petites accions. S’ha elaborat comptant amb el suport de més d’una trentena d’entitats que treballen en l’àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient a Catalunya. Posades a l’abast del públic general en diversos suports electrònics, aquestes 40 accions/idees es difonen ara mitjançant el paper, ja que les dues tecnologies són perfectament complementàries. Llegeix més »

La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI | Post de Jaume Busquets i Júlia Rubert

Són suficients les lleis per canviar l’actitud de les persones respecte al medi ambient, i en particular respecte al paisatge? El llibre La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI proporciona elements de reflexió per respondre aquesta pregunta i aporta recursos per fomentar l’estima de la ciutadania envers el paisatge.

Durant els darrers cinquanta anys la majoria de països del nostre àmbit cultural han experimentat un desenvolupament important que ha millorat les condicions de vida de la població. Tanmateix, en línies generals, aquest progrés ha tingut lloc sense valorar els impactes en el medi i en el paisatge, i tant l’un com l’altre han patit efectes importants associats als processos d’industrialització, d’expansió urbana i d’hegemonia de l’automòbil, entre altres.

Per tal de revertir l’actitud negligent de la societat envers l’entorn, les organitzacions no governamentals i els organismes europeus han impulsat diversos tractats internacionals, entre els quals el Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l’any 2000. Aquest Conveni pretén frenar la uniformització i la degradació dels paisatges europeus i estimula els països a reconèixer jurídicament el paisatge, a desenvolupar polítiques nacionals per a la seva protecció, gestió i ordenació, i a promoure la sensibilització de la ciutadania envers el paisatge.Llegeix més »

Quaderns de la Mediterrània, núm. 16. Ecologia i cultura | Post de Blanca Gago

Quins són els principals reptes mediambientals que hi ha actualment a la regió mediterrània? D’aquesta qüestió s’ocupa el número 16 de la revista Quaderns de la Mediterrània, que porta com a títol Ecologia i cultura. Les societats dels països d’aquesta regió s’han d’enfrontar a gran reptes democràtics en els quals l’economia, la cultura i l’ecologia són decisives en el present i encara ho seran més en el futur. L’accés a l’aigua, la contaminació de l’aire, l’empobriment dels recursos marins, la gestió de les aigües residuals, la urbanització incontrolada del litoral, la conseqüent desaparició de la fauna i la flora, i l’augment de l’ús dels mitjans de transport per mar i per terra s’hauran de gestionar per evitar un col·lapse de les capacitats i encaminar-se cap a la consecució de l’eficiència energètica i d’un desenvolupament sostenible.  Cal que els diversos actors que hi ha a tots els nivells d’aquestes societats cerquin solucions per assolir aquests objectius i evitar els problemes per a la present generació i també per a les futures generacions.

En aquest marc, el dossier Ecologia i cultura constitueix una reflexió de caràcter interdisciplinar portada a terme per pensadors, escriptors i experts en diverses disciplines tècniques i mediambientals per tal d’abordar els reptes territorials, polítics i culturals, i també s’hi ofereixen alguns exemples de bones pràctiques. Es tracta, en definitiva, de buscar l’adequació necessària entre ciència i consciència ecològiques.Llegeix més »