Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya l post de la Direcció General d’Afers Religiosos

guia_centres_penitenciaris_web-jpg_1059864341La guia és una versió revisada i ampliada del text que es va presentar l’any 2010. Aquesta edició de la guia incorpora un nou capítol en què es recullen algunes bones pràctiques que s’han desenvolupat arreu en relació amb la gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit penitenciari, així com nous apartats dedicats a com es poden tramitar les demandes d’assistència religiosa dels interns o al calendari de les festivitats de les diferents tradicions religioses.

A més, s’ha dut a terme una ampliació de les fitxes descriptives de les diverses confessions religioses, ara molt més completes i exhaustives que en l’edició anterior, i s’hi ha inclòs un ampli catàleg de recursos per tal que les persones que ho desitgin puguin ampliar els seus coneixements pel que fa a la realitat de les confessions religioses amb seguidors als centres penitenciaris de Catalunya.

També cal destacar l’ampliació i l’enriquiment de l’apartat legal. S’ha elaborat una presentació més àgil i atractiva de la normativa de referència i s’ha deixat per als annexos la reproducció literal dels textos jurídics.

Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya (pdf)

La Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya l post de Elisabeth Fernández

silvicultura-74

Eduard Correal, Dr. Enginyer de Forests de l’INCAFUST presenta un article dedicat a la  classificació dels peus de la fusta segons la seva qualitat per millorar els resultats silvícoles i el futur rendiment dels aprofitaments. La fusta en peu es ven sense classificar, directament al rematant, que és la persona que estima un preu conjunt per a tots els arbres segons criteris propis. La manca d’informació certa sobre la qualitat d’un lot empeny el comprador a oferir un preu d’acord amb la qualitat més baixa.

El Centre de la Propietat Forestal va establir quatre Aules de Transferència en el marc del projecte Life+Demorgest 2013-2017 per a pi roig, pi blanc, pinassa i roure, repartides arreu de Catalunya, com a eina de suport a la tasca de demostració i transferència.Read More »

Estudi del marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir polítiques públiques en comerç interior l post de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

iea-crisL’objecte d’aquest estudi és esbrinar quin marge té la Generalitat de Catalunya per establir polítiques públiques pròpies en l’àmbit del comerç interior. És a dir, si, des de la perspectiva jurídica, l’autonomia de què disposa la Generalitat en aquesta matèria  és de prou qualitat per fer possible una política diferenciada.

En primer lloc, s’analitza el sistema de repartiment de competències dissenyat per la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, repartiment que ha estat  interpretat per la jurisprudència del Tribunal Constitucional. En segon lloc, s’examina  quines competències té atribuïdes la Unió Europea en virtut del seu Tractat de Funcionament en matèries que incideixen en l’àmbit del comerç, l’exercici de les quals  acaba predeterminant les competències estatals i les autonòmiques.

Tot seguit, l’estudi analitza les normatives europea, estatal i catalana que incideixen en aquesta matèria des de la perspectiva de les potestats que atorguen als diferents poders públics, amb l’objecte de determinar el marge de decisió que correspon a cadascun d’aquests poders i, en especial, a la Generalitat de Catalunya.Read More »

El benestar subjectiu dels adolescents sota tutela a Catalunya l post de la DGAIA

adolescents benestarLa qualitat de vida de les persones es compon de dos tipus d’elements: les condicions de vida material i les condicions de vida no materials, i el benestar subjectiu es defineix com el principal component psicosocial (no material) de la qualitat de vida.La recerca: El benestar subjectiu dels adolescents sota tutela a Catalunya va ser endegat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en col·laboració amb l’Institut sobre Recerca i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. La recerca, a càrrec de Joan Llosada-Gistau, Carme Montserrat i Ferran Casas, estudia el benestar subjectiu dels adolescents que es troben sota la tutela de l’Administració, per tal de conèixer i avaluar l’impacte subjectiu de les diferents mesures protectores i col·laborar a orientar les polítiques públiques en matèria de protecció a la infància a Catalunya. La recerca és un dels primers estudis publicats a l’àmbit nacional i, fins i tot, en la literatura internacional.
Els objectius de la recerca són:
– Avaluar el benestar subjectiu dels adolescents d’entre 12 i 14 anys tutelats per la DGAIA.
– Esbrinar les principals variables que influeixen en el benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya.
– Comparar el benestar subjectiu dels adolescents tutelats amb el de la població general de la mateixa edat.Read More »

Santiago Rusiñol en terres gironines l Post del Museu d’Art de Girona

rusinol

Catàleg de l’exposició organitzada pel Museu d’Art de Girona del 7 de maig al 6 de novembre de 2016, que recopila i amplia la informació continguda a la mostra.

Aquest catàleg pretén fer evident la relació de Santiago Rusiñol amb les comarques de Girona. Recull cronològicament bona part de la producció pictòrica i literària de Rusiñol que té com a temàtica les terres gironines o que ha estat produïda en àmbit gironí i permet fer un itinerari geogràfic, artístic i vital de l’artista.

El recorregut ve marcat pels viatges i les estades de l’artista a les diverses comarques gironines: al Ripollès, Rusiñol va practicar l’excursionisme i va publicar les seves visions romàntiques i naturalistes del paisatge a l’Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana, on hi trobem també els primers dibuixos i textos que relaten les excursions al pic del Taga; la Garrotxa i sobretot l’estada a Olot constitueix l’inici del llarg viatge que va fer Rusiñol pels camins de l’art modern i on hi pintà vint-i-vuit olis destinats a la seva primera exposició individual a la Sala Parés el 1888; la Cerdanya, dels estius a Puigcerdà (un dels nuclis d’estiueig de l’època) on va conèixer periodistes, escriptors i artistes entre ells Narcís Oller, se’n conserven pintures i les cròniques de La Vanguardia que descriuen amb tot detall el moment; al Gironès hi feu les estades a Girona ciutat, intenses dels del 1908, que han permès mostrar fotografies inèdites conservades per l’artista, algunes de les quals van inspirar les vistes pintades de Girona; i finalment a la Selva, on Rusiñol hi feia estades als balnearis, és a la Font Picant de Sant Hilari Sacalm on va conèixer la seva dona, Lluïsa Denís el 1884. Però al Montseny hi freqüentà al llarg de la seva vida i en destaquen les darreres estades a Arbúcies, on Rusiñol va pintar els seus últims jardins.Read More »

50 partitures per a acordió diatònic. Volum 2 l Post de Francesc Marimon

acordio 1

Aquest és un treball científic (pedagògic) basat en l’afecte i la comprensió cap als que els costa aprendre a tocar. El seu autor, metge de capçalera, ha anat aprenent amb el temps que els sentiments i la dedicació són més importants que els coneixements. D’aquests, només se’n necessiten uns mínims, i saber-ne fer bon ús. En l’ensenyament i en la pràctica d’un instrument particular com és l’acordió diatònic passa alguna cosa semblant.

Calen unes bases certes, una orientació, sobretot al començament. Després, el que més importa, és l’esperit. La confiança, la perseverança, els recursos que atreguis, el coneixement dels propis límits i la immensa il·lusió de veure’ls superats.

El dia a dia del músic és dur; el de l’aficionat al diatònic no ho és tant. Sempre es sentirà confortat i sempre tindrà camp per córrer. Podrà tocar sol, sense prèvia concentració, o podrà ajuntar-se amb altres músics que poden ser o no de la seva categoria. Entrarà –per la porta del darrere– a la categoria d’artista, i ningú li podrà negar que és cert.Read More »

Col·lecció DOCS del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

 

Coberta DOCS 1

La col·lecció DOCS aplega textos variats, pel que fa a la procedència, el format, la temàtica, la intenció o l’impacte, però des d’un plantejament comú: aportar un valor evident —per la persona o la institució autora del document, per l’interès o la novetat dels continguts, per la forma com es presentin o per l’ús que se’n pugui fer—, i ho fa dins de l’àmbit d’atribucions del Departament de Justícia: l’Administració de Justícia, en sentit ample, l’execució penal dins del sistema penitenciari o a la comunitat, la justícia juvenil, el dret civil propi de Catalunya, les entitats jurídiques, les professions titulades, els mitjans alternatius de gestió dels conflictes i la supervisió dels grups d’interès.

Protocol d’Istanbul. Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants.Drets humans i intervenció penitenciària, vol. 1  (versió pdf)

Regles penitenciàries i Codi ètic europeu per al personal penitenciari (Consell d’Europa). Drets humans i intervenció penitenciària, vol. 2 (versió pdf)

Lobbys: el marc regulador dels grups d’interès  (versió pdf)

 

 

 

Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres d’art romànic i gòtic l Post de Jordi Camps

Antonio GallartEl llibre Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres d’art romànic i gòtic és el catàleg de l’exposició que ha reunit les vint obres mestres que van ingressar al Museu Nacional d’Art de Catalunya l’any 2015 i que va tenir lloc entre el 17 de març i el 3 de juliol de 2016. Entre les obres mostrades i estudiades hi destaquen fragments de pintura mural romànica de monuments com San Pedro de Arlanza i, sobretot, peces d’artistes de primera fila del gòtic català  els germans Serra, Lluís Borrassà, Bernat Martorell. També sobresurten autors del món hispànic medieval com Nicolás Francés o Martín Bernat. L’esdeveniment i la publicació són molt especials, donat que el Museu no rebia un conjunt d’obres d’art medieval tan important des de la dècada de 1970.

La publicació compta amb les presentacions habituals, una d’elles signada pel col·leccionista, i d’un text de presentació que valora la importància i la significació de la col·lecció. A continuació, hi ha la catalogació amb les obres ordenades cronològicament (des del segle XII fins al segle XVI) que inclou, a més de les fitxes tècniques, estudis detallats de cadascuna d’elles. Els treballs, signats pels conservadors d’Art Medieval i d’Art del Renaixement i del Barroc del propi Museu Nacional, constitueixen un material ric que serveix de base per a aportacions futures, així com una revisió d’algunes de les obres més significatives de l’art medieval català.Read More »

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 l Post de Magda Garcia

Informe-integracio-immigracio-2015Aquesta nova edició de l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, ha estat elaborat dins del marc de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i del reglament que la desplega aprovat pel Decret 150/2014, de 18 de novembre.

Per garantir el requisit d’independència que la Llei estableix, se n’ha encarregat l’elaboració a Inclusive Strategies (Instrategies). La seva coordinadora, Gemma Pinyol, ha comptat amb un equip d’investigadors de diferents disciplines i centres de recerca, que aporten dades i reflexions interessants per a la gestió de la diversitat i de les polítiques públiques.

Una primícia d’aquesta publicació: s’hi utilitzen per primer cop indicadors i mesures proposades per la Comissió Europea arran de la Conferència sobre integració celebrada l’any 2010 i que posteriorment van ser aprovats pel Consell de la Unió Europea. També s’han tingut en compte, en l’anàlisi, els indicadors suggerits des del Consell d’Europa.  Aquest conjunt d’indicadors europeus és una novetat a nivell metodològic. És la primera vegada que s’apliquen a Catalunya i entenem que aquest fet contribuirà a millorar les comparatives amb altres escenaris europeus. També permetrà aportar eines per a la comparació de caire longitudinal.Read More »

Revista d’Etnologia de Catalunya número 41 l Post d’ Ingrid Hernández i Noemí Núñez

etnologiaEl nou volum de la Revista d’Etnologia de Catalunya, editada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals (DGPAAC) del Departament de Cultura, conté un dossier central que porta per títol El folklore i l’etnopoètica avui, coordinat per Carme Oriol i Emili Samper, ambdós vinculats a la Universitat Rovira i Virgili. El dossier proposa a través dels deu primers articles una aproximació el més actual possible sobre l’evolució dels estudis de folklore a Catalunya, així com la seva projecció com a disciplina tant des d’un punt de vista geogràfic com tecnològic. El dossier, doncs, planteja una reflexió sobre el paper del folklore i l’etnopoètica en la societat d’avui, una societat marcada per l’esclat de les noves tecnologies de la informació amb tot el que aquesta realitat implica en les formes de relació i comunicació humanes. La secció Focus del dossier està dedicada a l’estudi de quatre autors que l’any 2015 van ser objecte de commemoració: Joan Amades i Gelats (1890-1959), Cels Gomis i Mestre (1841-1915), Enric Morera i Viura (1865-1942) i Juli Soler Santaló (1865-1914).Read More »