Què funciona en gènere i joventut? Cicle 1: Violències masclistes | Apunt de l’Observatori Català de la Joventut i Ivàlua

Les violències masclistes són diverses i prenen diferents formes i expressions en funció de com es veuen travessades pels eixos de desigualtat social, els àmbits en què es produeixen i els col·lectius que les exerceixen i les pateixen.

En aquest sentit, les persones joves es veuen afectades per les violències masclistes d’una manera específica i, alhora, diversa, en la mesura que el col·lectiu juvenil és, també, heterogeni. En aquest punt cal fer-se algunes preguntes: Quines violències afecten de manera específica a les persones joves? Com podem, des de les diferents administracions públiques, abordar les violències masclistes quan tractem amb el col·lectiu juvenil? I, en tot cas, com afecta el context social i institucional català per desenvolupar respostes efectives per prevenir i tractar les violències masclistes entre joves?

El projecte Què funciona en gènere i joventut?, a través d’un primer cicle d’evidències sobre violències masclistes, pretén donar resposta a aquestes preguntes i ho fa a partir de la cerca i l’anàlisi d’evidències de funcionament de programes que, en l’àmbit internacional, han estat avaluats de manera robusta. El resultat d’aquest projecte són tres publicacions: en la primera, s’acota l’objecte d’estudi i s’analitza quins tipus de violències i àmbits cal abordar prioritàriament; en la segona, s’analitzen els resultats d’avaluacions impulsades en altres països (a partir d’una revisió de revisions d’evidència); en la tercera, es proposen línies d’acció i mecanismes d’intervenció, adaptades al context català, que han de contribuir a dissenyar polítiques que siguin efectives per erradicar les violències masclistes que afecten les persones joves a Catalunya.

Llegeix més »

Violències masclistes i polítiques públiques. Revista IDEES │ Apunt del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis

Les violències masclistes despullen un ordre de desigualtats estructurals que tenen a veure amb el sistema sexe-gènere, però també amb les interseccions d’aquesta categoria amb d’altres, com l’origen, el color de la pell, el fenotip, l’ètnia, la religió, la situació administrativa, l’edat, la classe social, la precarietat econòmica, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de llibertat o la diversitat sexual i de gènere.

Llegeix més »

Revista d’Etnologia de Catalunya núm. 46 │Apunt de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural

Aquest nou volum (46) de la Revista d’Etnologia de Catalunya, editada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals (DGPAAC) del Departament de Cultura, compta amb un dossier central que porta per títol “Cap a una antropologia de la Covid-19”. Sota la coordinació de les antropòlogues Alejandra Canals i Mireia Guil, ambdues vinculades a la Universitat de Barcelona, hi trobareu un ampli conjunt d’articles que aborden l’impacte social i cultural que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut en pràcticament tots els àmbits de la nostra societat: la crisi sanitària i sobre el sistema de salut, els efectes en les relacions laborals i de gènere, en el món de les cures, en el turisme i la mobilitat, en l’alimentació, en el camp de la cultura, el patrimoni i els museus, etc. El dossier, doncs, planteja des de l’antropologia i les ciències socials en general una reflexió aprofundida sobre els efectes i les dinàmiques socials i culturals desencadenades per la irrupció d’una pandèmia d’abast global com ha estat la Covid-19.

A més, la revista inclou també els apartats “Miscel·lània” i “Recerques etnològiques” que apleguen un conjunt de sis articles d’enfocaments i temàtiques variades, i que ens presenten treballs d’investigació de diferents realitats socials actuals vinculades amb els impactes del turisme a la ciutat de Mallorca, la tradició artesanal catalana a partir d’un estudi de cas, la celebració del Dimarts Sant a El Cerro del Águila (Sevilla), l’agroecologia i la sobirania alimentària a partir de l’experiència en un poble de la comarca de la Segarra, un treball etnogràfic sobre els cantirers de Miravet i un estudi sobre les tensions tradició-modernitat expressades en el món del pessebrisme.

Llegeix més »

La Sagi. Més alt, més lluny, més fort │ Apunt del Memorial Democràtic

La nova publicació de la col·lecció “Memòria Dibuixada” del Memorial Democràtic apropa els infants a l’Anna Maria Martínez Sagi, campiona de javelina i primera directiva del Futbol Club Barcelona als anys trenta del segle passat.

La Laia descobreix la figura d’Anna Maria Martínez Sagi tot visitant el museu d’aquest club. L’interès per aquesta dona polifacètica farà que, juntament amb la seva amiga Mariona, dediqui el treball de recerca històrica per a l’escola a aquest enigmàtic personatge. L’estudi sobre Martínez Sagi portarà les dues estudiants a descobrir facetes i aspectes de la vida d’aquesta esportista, alguns de poc coneguts, dignes d’una pel·lícula o sèrie.

Una dona avançada al seu temps que malauradament va haver de conviure amb els entrebancs morals de l’època; però els va aconseguir superar amb força, caràcter i tenacitat. Una vida que no deixarà indiferents les protagonistes ni els lectors.

Llegeix més »

Trajectòries dels i les joves en els estudis de secundària obligatòria. Factors d’èxit als centres de formació d’adults de Catalunya │ Apunt de l’Observatori Català de la Joventut

L’Observatori Català de la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut-Direcció General de Joventut, ha publicat la recerca Trajectòries dels i les joves en els estudis de secundària obligatòria. Factors d’èxit als centres de formació d’adults de Catalunya amb l’objectiu d’analitzar quins factors i quins processos porten a continuar o a abandonar els estudis per obtenir el Graduat en Educació Secundària (GES) als centres de formació de persones adultes a Catalunya.

Aquesta publicació, la número 7 de la col·lecció Anàlisis, descriu, d’una banda, el perfil i les trajectòries dels i les joves que accedeixen als estudis de GES i, de l’altra, aporta recomanacions i propostes que afavoreixin la persistència, la transició i la graduació dels estudiants al GES, tant als centres d’adults com a l’Administració i al sistema educatiu, en general.

En el procés d’elaboració de la recerca s’han analitzat les bases de dades institucionals, els resultats de l’enquesta realitzada a estudiants i els continguts de les entrevistes a experts.

Llegeix més »

La mirada del biblista. Instants d’eternitat │ Apunt de Joan Eusebi García

El catàleg de l’exposició La mirada del biblista. Instants d’eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del pare Ubach ofereix una panoràmica del treball fotogràfic dut a terme entre 1922 i 1951 a Xipre, Egipte, Síria, Turquia, Iraq, Iran i, de manera especialment intensa, al que llavors eren els mandats britànics de Palestina i Transjordània per part de Bonaventura Ubach (1879-1960) i els seus col·laboradors.

En aquesta mostra, organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Abadia de Montserrat, s’hi exhibeixen 76 imatges que no son sinó un petit tast de les més de 6.000 fotografies capturades per tal de complementar gràficament la Bíblia Grossa de Montserrat, de la qual es publicaren 25 volums de traducció i tres d’il·lustració entre 1926 i 1982.

El catàleg, a més de reproduir a tota plana cadascuna de les imatges de la mostra, contextualitza l’evolució política de la zona durant el període d’entreguerres a partir de sengles articles deguts al diplomàtic Rafael Dezcallar i l’historiador Jorge Ramos Tolosa. Alhora, el pare Pius-Ramon Tragan, el darrer d’aquells monjos de Jerusalem que traduïren i il·lustraren la Bíblia Grossa, fa una semblança del pare Ubach en tant que biblista i fotògraf, mentre que el comissari de la mostra, Joan E. García, situa la producció dels monjos montserratins en el context de la fotografia del Pròxim Orient.

Llegeix més »

Consells comarcals i polítiques de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut 2016-2017 │ Apunt de l’Observatori Català de la Joventut

L’Observatori Català de la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut-Direcció General de Joventut, ha publicat la recerca Consells comarcals i polítiques de joventut a partir de l’anàlisi de les dades de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut realitzada entre els 41 consells comarcals de Catalunya.

Aquesta publicació, la número 64 de la col·lecció Aportacions, vol ser un exercici de caracterització dels serveis comarcals de joventut de Catalunya i de les polítiques de joventut que despleguen. D’una banda, descriu els serveis comarcals de joventut a través de diferents variables associades al grau d’institucionalització i, especialment, als recursos emprats pel desplegament de joventut. A partir d’aquestes variables, analitza l’acció comarcal, tot considerant el model d’intervenció i els espais relacionals a través dels quals es despleguen les polítiques comarcals de joventut. D’altra banda, aporta una aproximació empírica als models de desplegament de les polítiques de joventut en funció d’un model normatiu tipus.

El 9 de juny es van presentar els resultats en el marc dels debats en línia de l’Observatori sota el títol “Els consells comarcals davant el repte jove” en col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Autoria: Josep Mané, Oriol Alonso, Sílvia Luque, Hungria Panadero

Consells comarcals i polítiques de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut 2016-2017 (pdf)

Altres títols de la col·lecció Aportacions

Àfrica, epicentre d’una realitat canviant. Revista IDEES │ Apunt del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis

“Àfrica, epicentre d’una realitat canviant” és el títol del nou monogràfic de la revista IDEES, la publicació que edita el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. El dossier, coordinat per Oscar Mateos i Idayat Hassan, reflexiona sobre els reptes presents i futurs del continent africà a través de diverses veus expertes, tant catalanes com internacionals. Els articles inclosos al monogràfic analitzen les realitats africanes des del punt de vista de la salut democràtica del continent, l’escenari geopolític i la integració regional, els conflicte si reptes de seguretat, la recuperació post pandèmia, les tecnologies emergents, l’urbanisme, la transició ecològica o la cultura africana.

Llegeix més »

Repensar la masculinitat per transformar la societat. Revista IDEES │ Apunt del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis

Després de segles de lluita, de les successives onades que arrenquen des de final del XIX, i del canvi cultural que s’ha anat produint en els últims anys, el moviment feminista ha aconseguit que les seves reivindicacions s’ubiquin en el centre del debat social i polític de les democràcies liberals. L’anàlisi crítica del patriarcat i la incorporació de la perspectiva de gènere als diferents camps de les ciències socials, han establert les bases teòriques per analitzar les desigualtats estructurals entre els homes i les dones i definir i desenvolupar les eines polítiques per revertir-les. Malgrat els enormes reptes, les discriminacions existents i les múltiples formes en què persisteix la desigualtat, el programa polític, social, econòmic o cultural dels feminismes se situa avui al capdavant de les lluites democràtiques i les seves propostes formen part de l’agenda pública. Uns avenços i una força que s’han focalitzat en la situació de subalternitat de les dones però que aspira a transformar de soca-rel les nostres societats. Els canvis que proposen els feminismes, com a projectes profundament transformadors però, no només interpel·len i afecten les dones, sinó que es dirigeixen al conjunt de la societat i, per tant, també als homes.

Llegeix més »

Guanyar els carrers. Reflexions d’un diàleg entre l’activisme i l’acadèmia sobre les noves onades de protesta juvenil │ Apunt de l’Observatori Català de la Joventut

L’Observatori Català de la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut-Direcció General de Joventut, ha publicat Guanyar els carrers. Reflexions d’un diàleg entre l’activisme i l’acadèmia sobre les noves onades de protesta juvenil, una reflexió sobre el paper dels joves activistes des del punt de vista de les persones joves i també del món acadèmic.

La publicació, la número 63 de la col·lecció Aportacions, recull les intervencions de tres joves activistes que representen els moviments contra el canvi climàtic, les lluites feministes i les manifestacions postsentència pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en el marc del seminari “Guanyar els carrers: noves onades de protesta juvenil” celebrat el mes de febrer de 2020. Aquest diàleg amb joves es complementa amb les aportacions de diferents investigadors sobre la temàtica i alguns representants institucionals.

A mode de conclusió, s’observa com les noves generacions abandonen els canals tradicionals de participació i passen a l’acció directa, a partir d’objectius concrets, combinant l’ús de les xarxes socials amb el de l’espai públic. 

Autoria: Eduard Ballesté, Ariadna Santos i Roger Soler-i-Martí

Guanyar els carrers. Reflexions d’un diàleg entre l’activisme i l’acadèmia sobre les noves onades de protesta juvenil (pdf)

Altres títols de la col·lecció Aportacions