La falsificació de moneda a la Catalunya del segle XIX|Post d’Albert Estrada Rius

El volum ara editat recull les actes de la Jornada d’estudi sobre la falsificació de la moneda a la Catalunya del segle XIX que va tenir lloc al Museu Nacional d’Art de Catalunya, el desembre de 2011, com a epíleg de l’exposició temporal La moneda falsa. De l’antiguitat a l’euro, celebrada al mateix Museu, i del seu catàleg. Les actes, publicades en coedició amb el Museu per la Universitat Pompeu Fabra, permeten posar a l’abast dels investigadors i del públic en general una visió, des d’angles molt diversos però complementaris, del que va significar la falsificació de moneda a la Catalunya vuitcentista. En aquest sentit, es planteja un recorregut necessàriament fragmentari, però molt evocador, per alguns testimonis d’aquest fenomen que van de la repressió legislativa i judicial empresa contra aquest delicte, passant pel seguiment que se’n feia a la premsa coetània, fins a l’estudi de les restes fins ara inèdites —peces, eines i màquines— que els arqueòlegs han desenterrat en algunes localitats catalanes.

La presentació de l’exposició La moneda falsa. De l’antiguitat a l’euro va ser, en el seu moment, un revulsiu per fer aflorar el conjunt de fons i materials ara estudiats i, de ben segur, aquesta nova publicació tornarà a fer aflorar més peces i coneixements que encara resten inèdits en algunes col·leccions i arxius catalans.Llegeix més »