Transparència i participació ciutadana l Post de Tomàs Puntí

La Generalitat de Catalunya ha publicat el primer llibre de la Col·lecció Govern Obert: La publicitat activa en la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern: possibilitats i insuficiències, de Manuel Villoria.

Una col·lecció que compta amb la col·laboració i les reflexions dels experts més qualificats en els àmbits relacionats amb la governança oberta: la transparència, l’obertura de dades públiques, la participació ciutadana. Un conjunt de propostes que han de servir per construir una administració pública més transparent.

El prestigiós catedràtic Manuel Villoria, reconegut expert en transparència de l’ONG Transparencia Internacional i catedràtic de Ciència Política de la URJC, és el primer dels autors de la col·lecció. Aquest estudi analitza la regulació de la llei estatal sobre la publicitat activa i els continguts que han de tenir els webs de transparència. Villoria també en fa —en el seu llibre— una reflexió crítica.

La política de transparència i participació ciutadana esdevé especialment necessària en un context marcat per la desconfiança envers els polítics, segons indiquen les enquestes. Ja no tenen sentit, en el segle XXI, actuacions polítiques que no estiguin ben explicades, amb tota la informació, ben estructurada i fàcil d’entendre, a l’abast dels ciutadans.

Les noves tecnologies de la comunicació i la informació faciliten aquesta política de transparència i participació dels ciutadans que volen sentir-se protagonistes actius en la gestió dels afers públics i tenir l’oportunitat d’exposar el seu punt de vista. La democràcia va més enllà de votar a les eleccions, requereix un actitud vigilant i activa.

Només si les administracions es prenen seriosament aquest tema i no ho consideren com una actuació per quedar bé, perquè és el que toca fer en aquest moment, avançarem en el procés de construcció d’un societat que progressa amb justícia.

Tomàs Puntí
Periodista

Fitxa de compra a la Llibreria en línia I Text complet en PDF

Altres publicacions sobre transparència a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari