El diccionari terminològic | Post de Joan Rebagliato

El diccionari terminològic proposa un viatge en tres etapes per les entranyes dels diccionaris: primer, per cada part de l’estructura general; després, per cada camp d’informació d’un terme, i, finalment, pel procés que permet d’elaborar-ne un.

Qualsevol viatge, però, implica seleccionar un itinerari i uns punts concrets on aturar-se. En el viatge proposat, es poden citar com a punts principals d’aturada la reformulació de les categories lèxiques (amb paràmetres nous en lexicologia i terminologia catalanes), el bandejament de determinats usos en la definició i l’ordre d’un camp tan poc subjecte a l’ordre com són les notes.

Pel que fa a les categories lèxiques, convé remarcar tres propostes: en els noms, introduir en el codi la referència a la categoria i no sols al gènere (per exemple, n f per als noms femenins); en els verbs, distingir entre verbs transitius (exigeixen complement directe), verbs preposicionals (exigeixen complement preposicional) i verbs intransitius (no exigeixen complement) i, finalment, en totes les categories, no indicar el caràcter locutiu de les denominacions (per exemple, adj per a una locució adjectival).

Pel que fa a les definicions, s’aconsella prescindir de les definicions extensives o definicions que llisten les diverses parts d’un objecte, evitar l’ús d’incisos interns i preferir la repetició de paraules a l’escurçament de denominacions o la utilització de sinònims.

Finalment, en l’apartat de les notes, es planteja restringir-les a les següents (i ordenar-les, també, així): conceptuals (amb informació complementària a la definició); exemplificadores de referents (amb referents prototípics del terme); relacionals (amb termes relacionats pel significat o la forma), i lingüístiques (amb informació etimològica, de flexió, de comportament sintàctic o d’ús).

Al final del viatge i de l’obra, el diccionari es presenta no com un producte físic sinó com un compendi de coneixement, que només té sentit si és compartit i, doncs, si se’n fa difusió.

Joan Rebagliato Nadal
Filòleg i escriptor
Redactor d’El diccionari terminològic

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols sobre terminologia a Publicacions de la Generalitat

2 respostes a “El diccionari terminològic | Post de Joan Rebagliato

  1. Una publicació molt interessant, i molt útil per a tots els aficionats a la llengua. El Termcat ha fet una gran tasca en els últims 25 anys, no només proposant una traducció catalana per a un gran nombre de termes del llenguatge científic i tècnic, sinó també amb publicacions divulgatives d’aquesta mena, que posen a l’abast de tothom els coneixements lexicogràfics bàsics. Gràcies!

  2. El Diccionari terminològic és una obra exhaustiva que, si bé no és de lectura seguida –tal com llegim a la introducció–, sí promet troballes interessants en una lectura per etapes o, seguint el viatge metafòric de l’autor del post, en les diferents incursions en la intricada selva del coneixement. Els lletraferits o, més específicament, els qui han de menester els diccionaris assíduament i es deleixen saltironejant entre les definicions, tenen l’oportunitat d’adquirir una informació lexicogràfica molt completa.

Deixa un comentari