Estrangers en centres penitenciaris | Post de Manel Capdevila

El llibre recull l’estudi de la situació de les persones estrangeres que han passat per centres penitenciaris a Catalunya i pretén donar un coneixement exhaustiu de qui són, com són, perquè han vingut, en quines circumstàncies s’ha produït el delicte, quin és el suport social que tenen aquí i quines són les seves perspectives de futur un cop compleixen la condemna. El llibre recull les respostes a aquestes preguntes i ho fa analitzant una mostra representativa (1.654 subjectes) del conjunt d’estrangers que hi havia a les presons catalanes l’any 2007. Alhora, explica els resultats de les entrevistes en profunditat que es van fer a 212 interns que es trobaven d’alta a centres penitenciaris l’any 2008. S’analitza en aquestes entrevistes la seva història de vida i el seu discurs per esbrinar les seves propostes de futur i sobretot si entra dins dels seus plans quedar-se aquí a Catalunya, acceptarien marxar o com valoren la seva situació per poder portar una vida allunyada del delicte. En aquest sentit, destaquem que el 80% dels entrevistats tenen clar que es volen quedar aquí i no pensen marxar. La meitat dels casos perquè tenen tota la família aquí o l’han reconstituït com a projecte de vida. La resta perquè no tenen enlloc on anar. Aquests desitjos dels estrangers encarcerats entrevistats xoca frontalment amb les opinions de la societat receptora, que els voldria fer fora del país. Un 76,2% de la població catalana contesta en les enquestes del CEO (“La percepció dels catalans i catalanes sobre la immigració” ceo.gencat.cat) que els sembla molt o bastant acceptable expulsar l’immigrant legalment instal·lat que cometi qualsevol delicte. Un 67,2% dels enquestats considera també una bona proposta fer-ho amb els immigrants irregulars encara que no hagin delinquit, si no tenen feina. A la pràctica, els estudis de seguiment ens diuen que cap d’aquest desitjos enfrontats es durà a terme de forma eficaç. L’aplicació real de les ordres d’expulsió és molt baixa per un costat i la taxa de desestiment en el delicte va molt lligada a tenir capital social i projecte de futur clar. Les realitats de les persones són molt més complexes i les solucions als problemes que generen els moviments migratoris mundials requereixen plantejaments seriosos, planificats amb unes polítiques de continuïtat, de suport a la reintegració social i allunyats de propostes populistes que a la pràctica són irreals i creen frustració a la ciutadania. El llibre recull 29 recomanacions per a la millora de tots els àmbits de la intervenció penitenciària agrupats en 7 apartats d’intervenció que haurien de guiar les polítiques penitenciàries i d’immigració de les properes dècades. Només amb aquest treball rigorós i avaluat periòdicament es podran presentar resultats eficaços a un fenomen enormement complex.

Manel Capdevila Capdevila
Responsable d’Investigacions
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Fitxa de compra a la Llibreria en línia versió castellana

Altres títols sobre Ciències Socials

Deixa un comentari