Revalorar el món. Els valors de la sostenibilitat | Post de Jordi Pigem

Recuperar el bé comú 

Avui, als països del Nord del món, el creixement material no es tradueix ja en més qualitat de vida. La nostra plenitud personal i el bé comú de la societat estan molt més lligats a valors intangibles —com les relacions personals, l’alegria de viure, el temps lliure i la creativitat— que als béns materials. El veritable benestar no depèn d’acumular possessions materials, sinó de desenvolupar una vida plena de sentit en un context social cooperatiu i en harmonia amb un entorn natural que mantingui la seva integritat.

La nostra societat utilitza molts més recursos dels que hagi usat mai cap altra cultura, i tanmateix no aconsegueix un nivell de satisfacció i plenitud clarament superior. Llegeix més »