Transparència, publicitat, rendició de comptes i govern obert aplicades a una administració tributària del segle XXI │Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapc16L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 16 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals que duu per títol “Transparència, publicitat, rendició de comptes i govern obert aplicades a una administració tributària del segle XXI”. Es tracta d’un estudi dels investigadors del Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la UAB José Antonio Noguera (dir.), Joaquim Campuzano i Toni Llàcer.

La publicació analitza els efectes de la transparència tributària sobre les percepcions de la ciutadania i, per tant, en la seva moral fiscal o motivació intrínseca per pagar impostos. Els autors constaten com hi ha una correlació positiva i significativa entre les percepcions que tenen els ciutadans sobre diversos indicadors de transparència i bon govern, d’una banda, i la seva predisposició a complir amb les obligacions fiscals, de l’altra.

Entre d’altres, també remarquen que les consideracions de la població envers el sistema fiscal són clau a l’hora de dissenyar estratègies institucionals adients per combatre l’evasió fiscal, que contribueixin tant a millorar la justícia efectiva del sistema com a augmentar els ingressos públics, sense necessitat d’apujar els tipus impositius. Conclouen que la transparència aplicada a la informació sobre l’Administració pública, és a dir, la divulgació d’informació que és rellevant per a l’avaluació de la seva gestió, pot ser un factor influent en la presa de decisions dels ciutadans a l’hora de pagar impostos.Llegeix més »

Contractació Oberta ǀ Post d’Agustí Cerrillo

GOVERNOBERTLa contractació oberta constitueix una de les principals manifestacions del govern obert a través de la qual es persegueix impulsar la transparència, la participació i la innovació en la contractació pública amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència, la rendició de comptes i, en darrera instància, la confiança de la ciutadania en les institucions públiques enfortint la integritat pública i prevenint l’aparició de conflictes d’interessos i casos de corrupció.

El llibre ‘Contractació oberta’ explica quins són els fonaments de la contractació oberta, exposa quina ha estat l’evolució del seu reconeixement i les instàncies que han impulsat la seva extensió i presenta nombroses bones pràctiques com a exemples de l’impacte positiu de l’apertura de la contractació pública en les administracions públiques.

El llibre analitza en profunditat els mecanismes de transparència en la contractació pública com la difusió d’informació o el dret d’accés a la informació sobre contractes públics i exposa els usos que es poden donar a les grans quantitats de dades relacionades amb els contractes públics que produeixen les administracions si es difonen en formats de senzilla reutilització. A més, recull nombrosos exemples pràctics d’experiències reals.Llegeix més »

La Llei catalana de la transparència, accés a la informació pública i bon govern: un nou model de relació de la ciutadania amb l’Administració l Post de Miquel Puig

Ara fa tres anys, en el debat d’investidura el president de la Generalitat va assumir la transparència com a compromís polític i parlamentari. La necessitat no era nova, però va ser just en aquell moment quan la transparència, aparellada al dret d’accés a la informació i el bon govern, va entrar dins l’agenda política.

Els tres conceptes –transparència, accés a la informació i bon govern– han protagonitzat l’activitat de l’executiu i el seu treball en seu parlamentària des de l’inici i fins al final de la desena legislatura; fins al punt d’esdevenir un eix prioritari de l’actuació del Govern. A més, tot fa pensar que el seu recorregut impregnarà també els treballs de l’onzena legislatura que acaba de començar. Per això, la revista Activitat Parlamentària publicada el passat mes de setembre ha cregut necessari dedicar un número monogràfic a “la transparència, accés a la informació i bon govern”.

Aquest número especial de la revista, que edita la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, analitza des de diverses perspectives el nou model de relació de la ciutadania amb l’Administració. La Llei 19/2014 va entrar en vigor per a l’Administració de la Generalitat el passat 1 de juliol; i sis mesos després, l’1 de gener de 2016, ho farà per als ens locals. Implementar aquesta nova cultura organitzativa depèn de tots –institucions, polítics, governants, servidors públics i ciutadania– i cal que avancem plegats en aquesta direcció.Llegeix més »

La transparència als ajuntaments, una oportunitat per a la qualitat democràtica l Post de Núria Bassols

L’1 de gener de 2016, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entrarà en vigor per als ens locals, el que serà determinant per millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions. Aquesta Llei és una oportunitat per a la governança municipal perquè conté mesures encaminades a visualitzar la feina ben feta de les autoritats municipals i a incorporar la participació ciutadana per tal de superar la desconfiança en les institucions.

D’on prové aquesta desconfiança ciutadana en els seus representants i, en general, en les institucions de govern, com ara els ajuntaments? Els regidors i alcaldes emanen de la pròpia ciutadania i la gran majoria tenen voluntat de comportar-se èticament. Però les regles de l’ètica pública no sempre coincideixen amb les regles de l’ètica privada que regeixen les relacions entre particulars. A més, la societat evoluciona i, amb ella, les maneres de judicar l’actuació de les persones dedicades a la política. Així, comportaments tolerats en altres temps ara són del tot inacceptables, perquè s’ha incrementat l’exigència ètica per als comportaments públics.Llegeix més »