Recerca i immigració III | Post de Magda Garcia

Des de la Direcció General per a la Immigració apostem per exposar públicament les recerques que promovem i en donem a conèixer els principals resultats. És una aposta que ens permet fer visible la tasca dels equips de recerca beneficiaris de la convocatòria d’ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya (ARAFI) impulsada conjuntament amb la Direcció General de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.

Aquesta convocatòria, gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), contribueix a consolidar la xarxa catalana d’equips universitaris que centren la seva tasca investigadora en el coneixement que es genera al voltant de l’àmbit de la immigració. Uns equips de recerca als quals es demana plantejar resultats operatius juntament amb propostes d’intervenció que puguin esdevenir útils per a l’Administració pública i per als professionals que intervenen en el procés d’acollida i integració de persones immigrades.

Per això impulsem anualment una jornada de recerca i immigració, punt de trobada i de diàleg que possibilita als responsables de les investigacions l’exposició pública dels seus resultats i de les seves reflexions a un auditori heterogeni, que prové d’associacions i d’entitats del tercer sector, de l’Administració local i dels diferents departaments de la Generalitat.

En aquest mateix sentit, i amb una òptica de continuïtat, l’objectiu del llibre Recerca i immigració III és donar a conèixer els resultats de les recerques finançades en el marc específic de la convocatòria ARAFI-2007. De fet, és un pas més, arran de la IV Jornada de Recerca i Immigració celebrada el dia 30 de juny de 2009 a l’Institut d’Estudis Catalans, a fi que aquestes recerques puguin ser conegudes i útils a l’hora d’elaborar polítiques públiques eficaces que donin resposta als reptes que presenta la integració de les persones estrangeres que han triat viure a Catalunya.

Concretament, els articles d’aquest volum versen sobre diverses temàtiques, com ara la vessant demogràfica de l’alumnat estranger escolaritzat dins la demarcació de Girona, l’anàlisi de la situació dels joves migrats no acompanyats, el rol del bilingüisme en la mobilitat social i, també, l’ús del català. S’analitza, a més, la valoració de les famílies d’origen estranger respecte a l’educació preescolar dels seus fills, així com el grau d’identificació amb Catalunya dels joves fills de pares immigrats.

Per facilitar la consulta de la documentació i que cadascú trobi directament allò que li interessa, aquesta publicació inclou una fitxa per a cadascuna de les recerques amb resums en quatre llengües (català, castellà, anglès i francès), que permeten copsar els elements més significatius dels resultats obtinguts i les propostes d’intervenció identificades pels equips de recerca aplicada que treballen en l’àmbit de la immigració estrangera a Catalunya.

Es tracta d’un exercici de divulgació i de transferència de coneixements que permet que els equips de recerca difonguin els seus resultats en un àmbit ampli, més enllà de l’estrictament universitari o acadèmic, amb el benentès que allò finançat amb diner públic s’ha de fer públic.

Magda Garcia
Coordinadora dels llibres de Recerca i Immigració. Direcció General per a la Immigració. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la Col·lecció Ciutadania i Immigració a Publicacions de la Generalitat

Una resposta a “Recerca i immigració III | Post de Magda Garcia

Deixa un comentari