Mites, ofrenes funeràries i monedes | Post de Marta Campo

Els mites relaten històries fabuloses en les quals els actors principals són déus, semidéus, herois i monstres. Aquests personatges van protagonitzar infinitat d’aventures i gestes de tota mena, que van quedar plasmades en els textos clàssics i en diversos suports com ara les ceràmiques, els mosaics i també les monedes.

El Curs d’història monetària d’Hispània se centra precisament en l’estudi de la relació entre les iconografies monetàries i alguns d’aquests mites. La quinzena edició de la trobada, que es va celebrar al Gabinet Numismàtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya l’any 2011 i de la qual dóna testimoni aquest llibre, va analitzar la traça d’alguns dels mites més destacats d’origen grec i fenicipúnic.

Un bon exemple n’és la figura d’Hèracles, el més conegut dels herois grecs, de força sobrehumana i protagonista d’un gran nombre de proeses singulars, que també va ser venerat com a déu. D’acord amb la seva popularitat, Hèracles va aparèixer en encunyacions de diferents territoris de la Mediterrània, entre ells Hispània, amb atributs que podien variar segons les circumstàncies històriques i culturals de la ciutat emissora. Un altre mite que s’hi estudia en profunditat és el d’Europa, la filla del rei de Sidó que va ser raptada per Zeus. Aquesta heroïna apareix en una emissió del segle I aC del taller hispànic de Càstulo i anteriorment va ser gravada en altres encunyacions com ara les de la ciutat grega de Gortina, les dels tallers fenicis de Sidó i Tir o en denaris romanorepublicans.

Especial atenció mereix el personatge mític de Caront, el barquer encarregat de portar amb la seva embarcació les ànimes dels difunts al món dels morts, l’Hades. Segons alguns textos grecs i romans, els familiars del difunt havien de posar una moneda –un òbol– a la seva tomba per tal que pogués pagar aquest viatge. A les necròpolis de la península Ibèrica, s’han trobat monedes en els aixovars funeraris, algunes de les quals es poden relacionar amb el mite de Caront.

Marta Campo Díaz
Conservadora en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols sobre numismàtica a Publicacions de la Generalitat

Leave a Reply