Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 │ Post de Pau Serracant

Enquesta joventutAquesta publicació ofereix una fotografia de la situació i les necessitats de les persones joves a Catalunya i una pel·lícula dels processos a través dels quals hi han arribat. És a dir, en primer lloc mostra quina és la situació actual de la joventut catalana de 15 a 34 anys a través d’una classificació elaborada a partir d’indicadors sobre la situació educativa, laboral i d’emancipació; i analitza aquests resultats posant-los en relació amb altres àmbits vitals, com són la salut, l’oci o la participació. En segon lloc, classifica les persones joves de 28 a 34 anys segons la trajectòria educativa, laboral i d’emancipació que han seguit; i analitza com el tipus de trajectòria seguida està relacionat amb el benestar o la vulnerabilitat actual de la persona jove. Els resultats mostren la diversitat inherent al col·lectiu jove, les desigualtats que estructuren el col·lectiu i les interrelacions entre els diferents àmbits de la vida de les persones joves.

L’estudi es basa en les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2017 (EJC17). L’EJC és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, de realització quinquennal, que permet obtenir informació actualitzada, rigorosa i rellevant sobre el col·lectiu jove de Catalunya. L’anàlisi completa dels resultats de l’EJC17 està publicada en dos volums a la col·lecció “Estudis” de la Direcció General de Joventut, i és accessible en línia al web d’aquesta institució.

Pau Serracant
Coordinador de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 1. Transicions juvenils (pdf)

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2. Part I. Experiències juvenils (pdf)

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2. Part II. Desigualtats socials i Part III. Una mirada global (pdf)

Publicacions de l’Enquesta a la joventut de Catalunya des de 1985 fins a 2018

Leave a Reply