Les transicions juvenils en un context de crisi l Post de Pau Serracant

L’etapa de la vida que anomenem joventut està experimentant una profunda transformació. En un passat no tan llunyà, la joventut era un període relativament acotat en el temps en què els individus seguien uns camins clarament marcats (en funció de les seves característiques personals i familiars). En les darreres dècades, el pas de les societats industrials a les societats industrials avançades ha redefinit les diferents etapes del cicle de vida, i la joventut ha estat una de les més afectades. L’etapa juvenil és ara més extensa, menys lineal i més diversa. En part, aquests canvis es deuen a la millora en el benestar material de les societats occidentals, que ha permès disposar de més recursos per facilitar el pas a la vida adulta (un exemple clar seria la universalització de l’educació); en part, però, la transformació de la joventut també està lligada a un procés de desregulació del mercat de treball i d’afebliment de les polítiques socials.

La crisi econòmica actual i les reduccions de la despesa pública que hi estan vinculades reforcen aquesta segona tendència de vulnerabilització del col·lectiu juvenil. En el context actual, les desigualtats entre joves i no joves s’accentuen; però també les desigualtats entre el col·lectiu juvenil, especialment a través del reforç de les desigualtats de partida (com el lloc de naixement o la classe social).Llegeix més »

Joves i política en una democràcia en transformació l Post de Roger Soler i Martí

Democràcia, participació i joventut

Als diaris, a les tertúlies radiofòniques, als debats polítics o a les converses de cafè, s’hi deixa sentir sovint la idea que les persones joves passen de la política. Però en aquests mateixos espais també es parla de les múltiples, i cada cop més nombroses, mobilitzacions que tenen una gran presència de població juvenil. Així doncs, els joves són desafectes? Estan mobilitzats? Totes dues coses alhora?

La publicació Democràcia, participació i joventut (editada conjuntament per la Direcció General de Joventut, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament) recull l’anàlisi de la relació de les persones joves amb la democràcia en un moment de canvis profunds que afecten els vincles que la ciutadania estableix amb les institucions democràtiques i, en general, amb l’esfera pública. Per fer-ho, s’analitza l’Enquesta de participació i política 2011 que permet comparar les actituds i els comportaments de les persones joves amb la resta de grups d’edat. D’aquesta manera, al llarg de la publicació, s’ofereix una visió precisa de la singularitat de la participació de les persones joves, que no sempre correspon a les idees preconcebudes sobre la participació i l’afecció política juvenil. A partir d’aquí, l’estudi identifica trets i tendències en la relació de la joventut amb la democràcia, posant l’èmfasi en la diversitat del col·lectiu jove i en les desigualtats que apareixen darrere els seus comportaments participatius. I és que la joventut és un col·lectiu heterogeni, complex i permeable als fenòmens socials.Llegeix més »