Com vinculen les sentències constitucionals el legislador? | Post de Mercè Corretja

Com vinculen les sentències constitucionals el legislador?  Pot el legislador tornar a presentar una norma amb un contingut declarat prèviament inconstitucional pel tribunal corresponent? Es pot apartar el legislador de la doctrina constitucional que imposa una determinada interpretació de la llei enjudiciada o una determinada interpretació de la Constitució?

En els debats jurídics previs a la Sentència 31/2010, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquests van ser alguns dels interrogants que es van plantejar i als quals la doctrina va donar diferents respostes. També en el dret comparat són qüestions que han centrat l’interès dels estudiosos i de la doctrina i les respostes són molt diverses. Per intentar respondre aquests interrogants i , segurament, obrir-ne de nous, l’Institut d’Estudis Autonòmics va organitzar un seminari l’octubre de 2011.

En aquest llibre es recullen  les ponències que s’hi van presentar així com l’intens debat que es va suscitar entre els experts assistents al seminari. Finalment, el llibre també inclou una conferència del director de l’Institut, Carles Viver Pi-Sunyer,  a la Universitat de Girona de desembre de 2011, que tracta sobre la mateixa qüestió.

Mercè Corretja Torrens
Responsable de l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la col·lecció Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari