Estratègies de finançament dels municipis turístics i competitivitat: El cas dels municipis catalans | Post d’Ernest Ruiz

Aquest llibre, fruit de la meva tesi doctoral, pretén avaluar si les finances locals representen un problema per a l’activitat turística i quines serien les possibles solucions, un problema antic i reivindicat de forma persistent per les poblacions turístiques i que mai no ha trobat una resposta adequada.

El sistema de finançament municipal ignora el fenomen turístic i les necessitats de despesa que la prestació de serveis turístics comporta per a aquestes poblacions. Davant la major demanda de serveis i, per tant, de despesa que tenen els municipis amb alts nivells de població turística, el vigent sistema de finançament local, generalment insuficient, no ha previst instruments per compensar econòmicament aquestes necessitats.

Aquesta situació porta els municipis turístics a distribuir internament la despesa en perjudici de la dirigida a àrees amb una baixa vinculació amb el turisme, que bàsicament té per destinatària la població resident. És a dir, si els municipis turístics destinessin els mateixos recursos per capita a aquesta tipologia de despesa s’empobriria el producte turístic, atès que rebria una menor atenció pressupostària. Aquest desequilibri podria derivar en una subprovisió de serveis públics de les poblacions turístiques, fet que desencadenaria en la pèrdua de competitivitat de la destinació.

Llegeix més »

Això és Catalunya. Guia del Patrimoni Arquitectònic | Post d’Antoni Navarro

El patrimoni arquitectònic de Catalunya ha estat poc divulgat entre el públic generalista. En calia una aproximació entenedora, fàcil i a l’abast del visitant, tant forà com local, sense perdre el necessari rigor científic i cultural que ha d’acompanyar tot tipus d’obra. Aquest ha estat l’objectiu d’aquesta guia.

Per això, no es tracta d’un llibre per a experts i erudits, sinó per a visitants i viatgers interessats en el nostre país i la seva cultura, especialment en el seu patrimoni arquitectònic. És una guia que pretén acompanyar el visitant i assenyalar-li els edificis, conjunts, restes arqueològiques, etc. que, a criteri dels autors, són interessants. Alhora, s’intenta relacionar les obres amb el corrent històric i cultural que li ha donat i li segueix donant suport i justificació.

En aquesta segona edició, superant una primera limitació, el contingut ha estat notablement ampliat. S’ha posat l’accent en el coneixement i la descripció del patrimoni arquitectònic dels darrers temps, en concret des de mitjans del segle XIX fins als nostres dies. Sense oblidar, i fins i tot augmentant, les referències a tota l’arquitectura dels segles anteriors.Llegeix més »

Castells de frontera. Una ruta de gran potencialitat turística | Post de Ramon Orpinell

Roda el món i torna a Catalunya. La dita no és ben bé així però ens va bé per introduir el tema que ens ocupa: ja fa massa anys que ens remenem dins la percepció equivocada que per gaudir de vivències significatives vinculades amb el patrimoni ens hem de desplaçar a terres llunyanes. Dins d’aquesta ben orquestrada enganyifa, el cas dels castells és potser dels que ha aixecat més tòpics: la ruta dels càtars, la dels castells de Loira i d’altres rius i regions del nostre país veí del nord, rutes a Escòcia, a Alemanya… Itineraris evocadors de grates sensacions que s’adquireixen mitjançant la visita als seus castells i el coneixement de la seva història.

Conèixer el de fora ens permet valorar millor el de casa nostra i ens permet afirmar, també, que cap dels països que ens envolten, ni al nord ni al sud, posseeix la riquesa patrimonial del nostre pel que fa a qualitat, quantitat i distribució geogràfica de castells medievals. Vora dues mil fortaleses, producte de les lluites pel domini de la terra al llarg dels segles, configuren encara avui aquesta Terra de castells que és Catalunya, on fins i tot el nom del país prové de “castlà” (governant del castell), origen del mot “català”.

Llegeix més »